Suç Önleme ve Analizi Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

bagimlilik-ve-adli-bilimler-enstitusu-suc-onleme

Suç Önleme ve Analizi Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Suç Önleme ve Analizi Nedir?

Suç analizi mevcut veriler ışığında yer, zaman, suçun işleniş karakteristikleri, diğer olaylara benzerlik gibi hususların tespit edilmesi sürecini içermekte, aynı zamanda suç trendleri, suçlar ve diğer farklı değişkenler arasındaki korelasyon ile nedensellik ilişkilerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla suç ve şüphelinin kimliklendirilmesi, harita, zaman çizelgeleri, grafikler, tablolar ve şemalar ile savcılık adına sürecin resmedilmesi işlemlerini de bünyesinde barındırır. Yani suç analizi mahkeme sürecine katkı sağlayan, şahitlik eden işlemler bütünü olarak da ifade edilebilir. Suç analizi, devriye, önleme, soruşturma, planlama, araştırma, personel, operasyon, bütçe vb. birçok birimin faaliyetlerini destekleyecek niteliktedir (EGM, 2017).

Suç Önleme ve Analizi Yüksek Lisansı Program İçeriği 

Suç Önleme ve Analizi yüksek lisans programında başta her türlü bağımlılığın ve uyuşturucu suçları gelmek üzere önlenmesi, mevcut suçların ve suç eğilimlerinin tespit edilmesi ve bunlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını da içeren dersler yer almaktadır. Suç ve suçlu arasında ilişki kurma, suçların bölgesel olarak dağılımı, suç işlenmeden önce öngörüde bulunmaya dönük ve veri madenciliği ile suçlar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkaran derslere yer verilmektedir. Çocuk suçluluğu, mağdur, şüpheli ve sanık hakları, uyuşturucu maddelerin denetimi, denetimli serbestlik uygulamaları, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet bu bilim dalı kapsamındaki derslerin konusunu oluşturmaktadır.

Suç Önleme ve Analizi yüksek lisans programına; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya, Matematik, İstatistik, Fizik) Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri) Veteriner Fakültesi (Temel ve Klinik Öncesi Bölümler) İlahiyat Fakültesi (Temel İslam Bilimleri Bölümü) Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri Bölümü) Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü) Mimarlık Fakültesi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Yöneticiliği Bölümü), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Psikoloji, Sosyoloji Bölümleri) mezunları başvurabilir.

Suç Önleme ve Analizi yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Suç Önleme ve Analizi Mezunları İş Olanakları

Suç Önleme ve Analiz yüksek lisans programından mezun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Suç Önleme Birim ve Merkezlerinde çalışabilirler.