Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

bagimlilik-ve-adli-bilimler-enstitusu-olay-yeri-incelemeOlay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Nedir?

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik; kriminal vakalarda soruşturma sürecinin hızlı ve doğru işlemesi son derece önemlidir. Soruşturma süreci; (1) Yetkili mercilerin olaydan haberdar olması, (2) İlk ekibin müdahalesi, olay yeri ve delillerin korunması, (3) Soruşturma görevlileri, (4) Olay yeri çalışmaları, (5) Delillerin laboratuarda incelenmesi, (6) Yargı aşaması, olarak özetlenebilir. “Delilden suçluya ulaşma” prensibinin hayata geçirilebilmesi adına adlî süreçte çok önemli bir yer tutan Olay Yeri İnceleme Birimleri, günümüz şartlarında çok dikkatli ve titiz bir çalışma temposu içerisindedir. İşte “Delilden suçluya ulaşma” şeklinde ifade edilen modern soruşturma yönteminin kullanmış olduğu en önemli argüman da teknolojik gelişmeleri bünyesinde barındıran, delilleri usulüne uygun olarak toplayan, ambalajlayan, muhafazasını sağlayan, analizini doğru bir şekilde yapan ve bunu raporuna yansıtan bir olay yeri incelemesidir. Olay yeri inceleme işlemleri; olay yeri, fail ve mağdur arasındaki bağlantının kurulabilmesi açısından adlî sistemde çok önemli bir role sahiptir. Gerçek suçluların adalet önünde hesap vermesinin sağlanması ve mağdurların da mağduriyetlerinin bu şekilde bir nebze de olsa giderilebilmesi için delil şarttır. Delil kaynağı da şüphesiz olay yeri ve bununla bağlantılı olan diğer yer ve kişilerdir. Dolayısıyla hukuka uygun delillerin toplanması, gerekli inceleme ve analizlerin yapılması, adaletin sağlanması açısından hayati önem arz etmektedir ve bu da ancak sağlıklı ve bilinçli bir olay yeri incelemesi ile mümkündür (Gültekin, 2011).

Olay yeri incelemesi; meydana gelen adlî bir olayın aydınlatılması amacıyla olayın meydana geldiği yer ile olayla bağlantılı olan diğer yer veya yerlerde, olayın faili, olay yeri ve mağdur arasındaki ilişkinin net olarak tanımlanabilmesi için hukuka uygun olarak, yetki verilmiş olan birimlerce çeşitli bilimsel, teknik yöntem ve metotlar kullanılarak yapılan, olaya yönelik adlî inceleme ve delil toplama işlemidir (Gültekin, 2011).

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Yüksek Lisansı Program İçeriği

Ülkemizdeki güvenlik hizmetlerinin ciddi sorunlarından biri olay yeri inceleme, delil toplama ve bunların incelenmesine ilişkin yöntem seçimi ve değerlendirmesidir. Anılan konular, bu bilim dalındaki derslerde kuramsal temelde ele alınacaktır. Toprak üstü, toprak altı ve su altında olay yeri inceleme, delil toplama, yeniden canlandırma, kan lekelerinin analizi, DNA analizleri, parmak izi, ateşli silahlar, mikroskobik incelemeler, saç, kıl, lif, toprak, boya, cam uyuşturucu analizi, imza, mühür, yazı incelemeleri gibi başlıca alanlarda kullanılan çağdaş yöntemler kapsamında ele alınacaktır. Alternatif düşünme, nedensellik ilişkisi kurma, etik prensipler v.b. konuları incelemeye dönük derslere yer verilmektedir. Kriminal laboratuvar yönetimi, kalite kontrol ve güvencesi, etik kurallar, iletişim becerileri, liderlik ve bilirkişilikle ilgili yasal düzenlemeler dersler arasında yer almaktadır.

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik yüksek lisans programına, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Akademisi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunları kabul edilmektedir.

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.


Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Mezunları İş Olanakları

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik yüksek lisans programından mezun olanlar; Adli Tıp eğitimi veren fakültelerde, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Jandarma bünyesinde çalışmakla birlikte Olay Yeri İnceleme Eğitimleri ve Seminerleri de verebilirler.

1Gültekin, Ö. (2011, OCAK 20). Olay Yeri İncelemesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TAAD, 476-478.