Genel Bilgi

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Bağımlılık ve Adli Bilimler Nedir?

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 9 Nisan 2016 tarihinde kurulan, vizyon ve misyon açısından ülkemizdeki bir ilki hedeflemekte, dokuz farklı programla hemen her lisans dalından mezun olana uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, suç önleme ve suç analizine odaklanarak, özellikle kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve suçun öngörülmesi konularını ele alacaktır.

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı altında;

  • Adli Kimya,
  • Adli Toksikoloji,
  • Adli Moleküler Biyoloji,
  • Adli Genetik,
  • Adli Hemşirelik/Ebelik,
  • Olay Yeri ve Kriminalistik,
  • Adli Bilişim ve Dijital Deliller,
  • Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri,
  • Suç Önleme ve Analizi programları yer almaktadır.

Ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmek, bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Bağımlılık ve Adli bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarına; Hukuk Fakültesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya, Matematik, İstatistik, Fizik) – Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyo-mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri) – Veteriner Fakültesi (Temel ve Klinik Öncesi Bölümler) – İlahiyat Fakültesi (Temel İslam Bilimleri Bölümü) – Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri Bölümü) – Hemşirelik Fakültesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü) – Mimarlık Fakültesi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) – Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Yöneticiliği Bölümü), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Psikoloji, Sosyoloji Bölümleri) mezunları başvurabilecektir.

 Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Program Mezunları İş Olanakları

Adli Kimya yüksek lisans programından mezun olan Adli Kimya alanında uzmanlaşmış kişiler, Adli Tıp kurumunda, Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarlarında ve adli bilimler programının yer aldığı üniversiteler bünyesinde akademik çalışmalar kapsamında kariyer planı yapabilirler.

Adli Toksikoloji yüksek lisans programından mezun olanlar Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilmektedir.

Adli Moleküler Biyoloji yüksek lisans programından mezun olanlar Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilirler.

Adli Genetik yüksek lisans programı mezunları Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilirler.

Adli Hemşirelik/Ebelik yüksek lisans programından mezun olan uzmanlaşmış hemşireler, Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve özel hastanelerde, ünvanlarına uygun pozisyonlarda çalışırlar. Akademik çalışmalarını sürdürmek üzere, adli bilimler programının yer aldığı üniversiteler bünyesinde kariyer planı yapabilirler.

Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik yüksek lisans programından mezun olanlar; Adli Tıp eğitimi veren fakültelerde, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Jandarma bünyesinde çalışmakla birlikte Olay Yeri İnceleme Eğitimleri ve Seminerleri de verebilirler.

Adli Bilişim ve Dijital Deliller yüksek lisans programı mezunları Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilmektedir.

Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri yüksek lisans programından mezun olanlar, 1970 yılından beri çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar(Üge,2001). Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri yüksek lisans programından mezun olanlar; Adli Tıp Kurumu, Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri, Ceza ve Tutukevleri, Denetimli Serbestlik Büroları, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Amirlikleri, Jandarma Çocuk Şubeleri gibi çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar.

Suç Önleme ve Analiz yüksek lisans programından mezun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Suç Önleme Birim ve Merkezlerinde çalışabilirler.