Adli Toksikoloji Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

Adli Toksikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Adli Toksikoloji Nedir?

Sözcük anlamı ile toksikoloji "zehir bilimi" demektir. Zehir ise "canlı organizmada zararlı etki gösteren herhangi bir madde" olarak tanımlanabilir. Ancak bugün bu tanımlar "modern toksikoloji”nin sınırını ve içeriğini belirlemede yetersiz görülmektedir. Zehirlerin kaynaklan, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve etki mekanizmaları, toksik dozları, zehirlenmelerin tedavileri, zehirlerin izolasyonu, nitel ve nicel analizleri, toksik maddelerin güvenceli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması "modern toksikoloji "nin uğraş alanı içine girmektedir (VURAL, 2005)

Adli Toksikoloji Yüksek Lisansı Program İçeriği 

Adli Toksikoloji yüksek lisans programı kapsamında insan dahil canlı ya da ölü organizmalarda toksik maddelerin ve uyuşturucuların metabolizması, idrar, tükürük, kan gibi biyolojik örneklerde ölçüm ve değerlendirilmesi, verdikleri zararın neden ve boyutlarının yanı sıra ölüm nedenini ortaya koyacak nitelikte derslere yer verilmiştir. Bu kapsamda öğrencilere adli tıbbın temel prensipleri, analitik düşünme ve enstrümantal analiz becerileri kazandıracak, adli toksikoloji alanında araştırmaya özendirecek, adli bilimlerin kuramsal düşünüş çerçevesini ortaya koyacak nitelikteki dersler bu bilim dalının dersler bu bilim dalı kapsamında ele alınacaktır.

Adli Toksikoloji yüksek lisans programına Kimya, Kimya Mühendisliği, Eczacılık, Çevre Mühendisliği lisans mezunları kabul edilmektedir.

 Adli Toksikoloji yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Adli Toksikoloji Mezunları İş Olanakları

Adli Toksikoloji yüksek lisans programından mezun olanlar Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilmektedir.

1VURAL, N. (2005). Toksikoloji. Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.