Adli Toksikoloji Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

 

Adli Toksikoloji Yüksek Lisans Programı

Bu bilim dalı kapsamında insan dahil canlı ya da ölü organizmalarda toksik maddelerin ve uyuşturucuların metabolizması, idrar, tükürük, kan gibi biyolojik örneklerde ölçüm ve değerlendirilmesi, verdikleri zararın neden ve boyutlarının yanı sıra ölüm nedenini ortaya koyacak nitelikte derslere yer verilmiştir. Bu kapsamda öğrencilere adli tıbbın temel prensipleri, analitik düşünme ve enstrümantal analiz becerileri kazandıracak, adli toksikoloji alanında araştırmaya özendirecek, adli bilimlerin kuramsal düşünüş çerçevesini ortaya koyacak nitelikteki dersler bu bilim dalının dersler bu bilim dalı kapsamında ele alınacaktır.