Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

bagimlilik-ve-adli-bilimler-enstitusu-adli-psikoloji


Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Şüpheli ve sanıkların soruşturma tekniği, görgü tanıklarının düşebileceği yanılsamaların saptanması, suç işleme yönteminin önceden bilinmesi, suçlu çocukların yeniden eğitim yoluyla toplum yaşamlarına uyumlarının sağlanması gibi konularda derslere yer verilmektedir. Özellikle cinsel suç faillerinin işlediği suçlarda olay yerinin özelliklerinden yola çıkarak suçlu profillemesi, hukuk ve ceza davalarında yasaların uygulanmasında, cezaların düzenlenmesinde ve infazında adli bilimlerin kullanımı, insanların yasalar, yasaların insanlar üzerindeki etkileri öncelikli dersler arasındadır.