Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

bagimlilik-ve-adli-bilimler-enstitusu-adli-psikolojiAdli Psikoloji ve Davranış Delilleri Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri Nedir?

Adli Psikoloji, hukuk ve psikolojinin çalışma alanlarının kesişmesinden oluşan uygulamalı bir psikoloji dalıdır (APA,2004). Diğer bir deyişle adli psikoloji, delillerin toplanmasını ve değerlendirilmesini, yasaların uygulanmasını ve adaletin yerine getirilmesini psikoloji alanının kurumsal ve pratik becerilerini kullanarak uygulamayı amaçlayan psikolojinin alt dallarından biridir (Akdaş ve Oral, 2006).


Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri Yüksek Lisansı Program İçeriği

Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri yüksek lisans programında, şüpheli ve sanıkların soruşturma tekniği, görgü tanıklarının düşebileceği yanılsamaların saptanması, suç işleme yönteminin önceden bilinmesi, suçlu çocukların yeniden eğitim yoluyla toplum yaşamlarına uyumlarının sağlanması gibi konularda derslere yer verilmektedir. Özellikle cinsel suç faillerinin işlediği suçlarda olay yerinin özelliklerinden yola çıkarak suçlu profillemesi, hukuk ve ceza davalarında yasaların uygulanmasında, cezaların düzenlenmesinde ve infazında adli bilimlerin kullanımı, insanların yasalar, yasaların insanlar üzerindeki etkileri öncelikli dersler arasındadır.

Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri yüksek lisans programına, Bilimsel Hazırlık okuma şartı ile tüm Sosyal Bilimler lisans mezunları kabul edilmektedir.

Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri Mezunları İş Olanakları

Ülkemizde adli psikologlar 1970 yılından beri çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar(Üge,2001). Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri yüksek lisans programından mezun olanlar; Adli Tıp Kurumu, Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri, Ceza ve Tutukevleri, Denetimli Serbestlik Büroları, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Amirlikleri, Jandarma Çocuk Şubeleri gibi çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar.