Adli Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

Adli Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Adli Moleküler Biyoloji Nedir?

Adli Moleküler Biyoloji, adli bilimlerde babalık - akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde ve kriminal araştırmalarda olay yerinden toplanan biyolojik örneklerin kimliklendirilmesi DNA analizleri ile yapılmaktadır.  Adli Moleküler Biyoloji bu analizlerin yapıldığı bilim dalıdır. Bu analizlerde direkt olarak DNA’nın moleküler düzeyde incelenmesi gerekmektedir.

Adli Moleküler Biyoloji Yüksek Lisansı Program İçeriği

Adli Moleküler Biyoloji yüksek lisans programında olay yerinden gelen vücut sıvılarının, lekelerin ve nesep tayini için alınan biyolojik örneklerin moleküler düzeyde analize hazırlığı için uygulanan; DNA izolasyonu, adli genetikte kullanılan genetik işaretlerin (STR, SNP, InDel gibi) çoğaltılması, fragment ya da sekans analizlerinde kullanılan moleküler, kimyasal, fiziksel, immunolojik, ve mikroskopik yöntemlere yönelik dersler verilmektedir. Verilerin yorumlanması ve bunun için gerekli olan istatistiksel analiz ve popülasyon genetiği çalışmaları da bu bilim dalının amacıdır. Ayrıca moleküler yöntemlerle ölüm nedeni ve ölüm zamanı belirlenmesi, bağımlılığın moleküler biyolojisinin yanı sıra sadece insana ait değil, bitki ve hayvanlar, özellikle yaban yaşamın korunmasına ilişkin konular ve üzerine araştırmalar programda yer almaktadır.

Adli Moleküler Biyoloji yüksek lisans programına, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunları kabul edilmektedir.

Adli Moleküler Biyoloji yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Adli Moleküler Biyoloji Mezunları İş Olanakları

Adli Moleküler Biyoloji yüksek lisans programından mezun olanlar Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilirler.