Adli Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

Adli Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Bu programda Kimya, Fizik, İmmunoloji, ve Mikroskopik yöntemlere odaklı teknolojilerin kullanılmasıyla olay yerinde vücut sıvılarına ait lekelerin idantifikasyonunu hedefleyen derslere, DNA çekitlemesi, miktar belirtimi, STR belirteçlerinin çoğaltımı, mitokondriyal DNA, fragment analizi, DNA sekanslama, veri yorumlaması, karışımların ayırımları, istatistik ve popülasyon genetiğine dönük derslere yer verilmektedir. Temel adli tıp kavramlarının yanı sıra moleküler biyoloji yöntemleri ile ölüm nedeni ve ölüm zamanı belirtimi dersleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede sadece insana ait değil, bitki ve hayvanlar, özellikle yaban yaşamın korunmasına ilişkin konulara önem verilmektedir. Bağımlılığın moleküler biyolojisi üzerine araştırmaların özendirildiği bir programdır.