Adli Kimya Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında


Bu bilim dalı kapsamında adli kimya araştırmalarını özendirmeye, çağdaş analitik teknikler ve enstrümantasyon ile doğal ve sentetik uyuşturucu, boya, cam, toprak, metal, mineral, atış artığı, patlayıcı artığı, yangın artığı v.b. kimyasal delilleri olay yerinden toplama, analizleme, değerlendirme, yorumlama, raporlama ve çapraz sorguda savunma bilgi ve becerileriyle donatılmış uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Adaletin yerini bulmasında önem taşıyan bu etkinliklerde insan hakları ve etik değerlere uyarak çalışmaya, kalite güvencesinden ödün vermemeye yönelik derslere yer verilmektedir.