Adli Kimya Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

Adli Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

 

Adli Kimya Nedir?

 

Adli Kimya, Adli bilimlerin suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik uygulamalı alanı olan kriminalistiğin en önemli dallarından biridir. Mahkemelerde kullanılacak delillerin kimyasal analizini gerçekleştiren, bilim ile hukukun kesiştiği yerdir. Adli Kimya, kimya biliminde araştırma, uygulama ve sunum bakımından hem bilimsel hem de yasal konuları bir arada içermesi nedeniyle farklı bir yere sahiptir.

Adli kimyacı suçun çözümündeki geniş işlemin bir parçası olarak kanıtların belirlenmesi ve uyguladığı testler ile karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi ile bir sonuca ulaşmayı hedefler. Bu bilim dalı kapsamında adli kimya parmak izi, fiberler, doğal ve sentetik uyuşturucu, boya, cam, toprak, metal, mineral, atış artığı, patlayıcı artığı, yangın artığı v.b. kimyasal deliller ile çalışır. İlaç ve zehirli maddeleri analiz eder, olası evrak sahtekârlıklarını belirler olası kundakçılık ve patlamalı suçların kalıntılarını analiz eder.

Adli Kimya Yüksek Lisansı Program İçeriği

Adli Kimya yüksek lisans programı, adli kimya araştırmalarını özendirmeye, çağdaş analitik teknikler ve enstrümantasyon ile kimyasal delilleri olay yerinden toplama, analizleme, değerlendirme, yorumlama, raporlama ve çapraz sorguda savunma bilgi ve becerileriyle donatılmış uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Adli Kimya yüksek lisans programı, lisans eğitimini Kimya Lisans programlarında tamamlamış kişilere açıktır. Adaletin yerini bulmasında önem taşıyan bu etkinliklerde insan hakları ve etik değerlere uyarak çalışmaya, kalite güvencesinden ödün vermemeye yönelik derslere yer verilmektedir.

Adli Kimya yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Adli Kimya Mezunları İş Olanakları

Adli Kimya yüksek lisans programından mezun olan Adli Kimya alanında uzmanlaşmış kişiler, Adli Tıp kurumunda, Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarlarında ve adli bilimler programının yer aldığı üniversiteler bünyesinde akademik çalışmalar kapsamında kariyer planı yapabilirler.