Adli Hemşirelik/Ebelik Yüksek Lisans Programı Hakkında

Adli Hemşirelik/Ebelik Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)  

Adli Hemşirelik/Ebelik yüksek lisans programı, hemşirelik ve ebelik lisans mezunlarına, adli bilimlerin ilke ve kavramlarının benimsetilmesi, alanında çalışmak isteyen ebe ve hemşirelere ulusal ve uluslararası ölçekte etik, entellektüel, profesyonel bilgi ve becerileri kazandırmak amacını güder.

Adli Ebelik – Hemşirelik Yüksek Lisans Program İçeriği

Adli Hemşirelik/Ebelik yüksek lisans programı eş, yaşlı, çocuk ihmal ve istismarı, yaralanma ve ölüm, psikiyatri, malpraktis olgularında, kriminal hukuk, etik kavramlar ve hukuki sorumlulukları inceler, bu konularda bilgi ve beceri kazandırır. Adli Bilimler alanında çalışmak isteyen ebe ve hemşirelere, adli bilimler ile ilgili olarak, çalışma alanına yönelik bilgiler kazandırdığı gibi, bilimsel sınamalar yapma ve bu konuda araştırmacı olma fırsatı da yaratır.

Adli Hemşirelik/Ebelik yüksek lisans programı, lisans eğitimini Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Lisans programlarında tamamlamış, kişilere açıktır. Adli Hemşirelik/Ebelik yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Mezuniyet sonrası, Adli Bilimler alanından doktora programına devam edebilirler.

Adli Ebelik-Hemşirelik Mezunları İş Olanakları

Adli Hemşirelik/Ebelik yüksek lisans programından mezun olan uzmanlaşmış hemşireler, Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve özel hastanelerde, ünvanlarına uygun pozisyonlarda çalışırlar. Akademik çalışmalarını sürdürmek üzere, adli bilimler programının yer aldığı üniversiteler bünyesinde kariyer planı yapabilirler.