Adli Genetik Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

bagimlilik-ve-adli-bilimler-enstitusu-genetikAdli Genetik Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Adli Genetik Nedir?

Suç ile suçlu arasındaki bağın tespitinde, cinayet, cinsel saldırı, hırsızlık gibi adli vakalarda olay yerinde bulunan biyolojik materyallerden (kan ve kan lekeleri, semen ve semen lekeleri, dokular ve organlar, kemikler ve dişler, kıllar ve tırnaklar, tükürük, idrar ve diğer biyolojik sıvılar) elde edilen genetik bilgi kullanılarak, şüpheli kişiler ile olay arasında bağlantı olup olmadığı saptanmaya çalışılır. Nesep tayininde de anne, baba ve çocuğun DNA profilleri çıkartılarak karşılaştırma yapılarak soy bağına ulaşılır. Adli genetik bu soruları yanıtlayan bilim dalıdır.

Adli Genetik Yüksek Lisansı Program İçeriği

Hem olay yerinden gelen biyolojik örneklerin kimliklendirilmesi hem de babalık - akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde DNA analizleri kullanılmaktadır. Bu kapsamda Adli Genetik Yüksek Lisans Programı adli kimliklendirmede DNA teknolojisinin (STR, SNP, InDel, Y-kromozom ve mitokondriyal DNA analizleri) en üst düzeyde kullanılmasını sağlayan çağdaş yöntemleri ele alan dersleri, sonuçların değerlendirilmesi, yorumlanması ve raporlamasını amaçlamaktadır.

Adli Genetik programına Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunları kabul edilmektedir.

Adli Genetik yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Adli Genetik Mezunları İş Olanakları

Adli Genetik yüksek lisans programı mezunları Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilirler.