Adli Bilişim ve Dijital Deliller Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

bagimlilik-ve-adli-bilimler-enstitusu-bilisim-suclariAdli Bilişim ve Dijital Deliller Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Adli Bilişim ve Dijital Deliller Nedir?

Adli bilişim, bilişim sistemleri üzerinden genellikle veri olarak elde edilen delillerin toplanması, saklanması, derlenmesi ve analizi konusunda ilke ve standartlar oluşturan özverili ve disiplinli yapıda yeni bir bilim dalıdır. Mahkemeye intikal etmiş bir olayla ilgili olarak, olayda ele geçirilmiş ve el konulmuş olan bilişim cihazlarının incelenmesi isteğiyle ilgili olarak bu cihazlara yönelik kriminalistik prensiplerin uygulanmasıdır.

Disketlerden, sabit disklerden ve çıkartılabilir disklerden delil elde etme amacıyla veri kurtarma işlemi olan ve elektronik delillerin muhteva ettiği bilgileri, delil inceleme süreçlerini, hukuki ve etik sorumlulukları göz önünde bulundurarak, delilin bütünlüğünü koruyarak ve maddi gerçeği açığa çıkar­mak amacıyla; kopyalama, belirleme, çözümleme, yorumlama ve belgeleme süreçlerinin bütününe adli bilişim adı verilmektedir. Bu veriler, bilgi saklamak amacıyla kullanılan medyaların aktif alanlarında, silinmiş alanlarında veya artık alanlarında bulunmaktadır (ÖZEN & ÖZOCAK, 2015).

Adli Bilişimi, ‘Bilgi Güvenliği’ ana başlığının altında, hukuk ve bilgisayar güvenliği bilimlerinden oluşan bir alt bilim dalı olarak tasnif etmek müm­kündür. Aynı şekilde, bu disiplin, bilişim suçlarına, bilgi güvenliği açıklarına, ulusal güvenlik tedbirlerine ve bilgisayar suiistimallerine karşı, adli analizler ve çalışmalar içeren bir yaklaşım olarak da kabul edilebilir (ÖZEN & ÖZOCAK, 2015).

Adli Bilişim ve Dijital Deliller Yüksek Lisansı Program İçeriği

Adli Bilişim programında elektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmaları bütüncül biçimde ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca birden çok sabit diskte kayıtlı veriyi ilişkilendiren ve kullanım alanının sosyal ağları da kapsayacak biçimde genişletilmesine ilişkin çalışmalara da yer verilmektedir.

Adli Bilişim ve Dijital Deliller yüksek lisans programına Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans eğitimi almış adaylar başvurabilir.

Adli Bilişim ve Dijital Deliller yüksek lisans programında eğitim süresi tezli programlarda dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz programlarda en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Adli Bilişim ve Dijital Deliller Mezunları İş Olanakları

Adli Bilişim ve Dijital Deliller yüksek lisans programı mezunları Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları ile Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerin ilgili anabilim dallarında uzman olarak çalışabilmektedir.

1ÖZEN, M., & ÖZOCAK, G. (2015). Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK 134). Ankara Barosu Dergisi, 44-45.