Adli Bilimler Doktora Programı Hakkında

Adli Bilimler Anabilim Dalı Doktora Programı çatısı altında

 • Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri,
 • Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme,
 • Adli Moleküler Biyoloji ve Genetik,
 • Adli Kimya,
 • Adli Bilişim ve Dijital Deliller,
 • Adli Suç Önleme ve Analizi Bilim Dalı bulunmaktadır.

Bilimsel yöntemleri kullanarak aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarının bilgi ve uygulamalarına kanıt oluşturacak araştırmalar yapma, yapılan çalışmaların sonuçlarını yorumlama ve sentez yaparak mesleğe katkı sağlama, ileri düzeyde bilirkişilik hizmeti verme niteliklerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Adli Bilimler Doktora Programına, Adli Bilimler Yüksek Lisans eğitimi yapmış olanlar, psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine psikolojide yüksek lisans yapmış olanlar veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji, klinik psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar, hukuk lisans eğitimi üzerine, hukuk yüksek lisans derecesine sahip olanlar, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, antropoloji, hemşirelik, sosyoloji, sosyal hizmet, iş sağlığı ve güvenliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilişim mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya-biyoloji mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği lisans üzerine kendi alanlarında yüksek lisans yapmış olanlar ile diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültesi mezunları başvurabilirler. Ayrıca yukarıda sıralanmayan sağlık, fen ve sosyal temel alanlarından birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olanların Doktora programına kabülü Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Programa öğrenci kabulünde; Üsküdar Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin doktora öğrenci kabulü ile ilgili olan maddeleri esas alınacaktır.

 • Yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya B2 75-79 olması.
 • Son beş yıl içinde, ALES’den en az 55 puanın altında olmamak koşuluyla ilgili program için Senatoca kabul edilmiş olan en düşük ALES puanını ya da bunun Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen eşdeğeri GRE ve GMAT test puanını almış olmak.
 • Üniversitece açılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak ya da sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde girdiği TOEFL sınavında eski sistemde 450, bilgisayar tabanlı sistemde 180, IELTS (akademik)’den 5.00 veya üstünde bir puan almış olmak. YDS, YÖKDİL veya Eşdeğeri Sınav için son beş yılda 55 Puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu ya da yurtdışında ikamet eden öğrencilerin;
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
 • Son beş yıl içinde ALES puanı karşılığı olan GRE ya da GMAT puanlarını almış olmaları veya enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan bilim kurulu tarafından yapılacak bilim sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekir.