Adli Bilimler Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

Öğrenci Kabul Koşulları

  • Yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya B2 75-79 olması.
  • Son beş yıl içinde, ALES’den en az 55 puanın altında olmamak koşuluyla ilgili program için Senatoca kabul edilmiş olan en düşük ALES puanını ya da bunun Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen eşdeğeri GRE ve GMAT test puanını almış olmak.                                                
  • Üniversitece açılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak ya da sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde girdiği TOEFL sınavında eski sistemde 450, bilgisayar tabanlı sistemde 180, IELTS (akademik)’den 5.00 veya üstünde bir puan almış olmak.    YDS, YÖKDİL veya Eşdeğeri Sınav için son beş yılda 55 Puan almış olmak.                                      
  • Yabancı uyruklu ya da yurtdışında ikamet eden öğrencilerin;                                                
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,                                                                                      
  • Son beş yıl içinde ALES puanı karşılığı olan GRE ya da GMAT puanlarını almış olmaları veya enstitü ana bilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan bilim kurulu tarafından yapılacak bilim sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekir.

Öğrenci kabulü:

Doktora programına öğrencinin kabul edilmesi için; adayların anabilim dalınca yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Adayların başarılı sayılabilmeleri için, ALES sonucunun ağırlığının %50’den az olmaması gerekir. Giriş sınav sonuçları, yazılı sınav yapılmışsa sınav evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Sınav ile ilgili işlemler enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

Ücret: 

36.765,00.- TL,

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ >>>

Doktora bursları hakkında bilgi almak için tıklayınız.