Öğr.Gör. Zeynep Hülya KANBAY

SBF / Çocuk Gelişimi

zeynephulya.kanbayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Zeynep Hülya KANBAY, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı’nda Lisans eğitimini tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Müziği Yüksek Lisans mezuniyetini almıştır.

Devamı