Dr.Öğr. Üyesi Zeynep BAHADIR AĞCE

SBF / Ergoterapi

zeynep.bahadiragceuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4063

ORCID ID: 0000-0002-7674-9830

Kısa Özgeçmiş

Zeynep Bahadır Ağce 1984 yılında Zonguldak’ta doğdu. Mehmet Çelikel Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesinde “Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kinesiotaping Uygulamasının Etkinliği” konulu tezini tamamlayıp bilim uzmanlığını alarak bir süre klinikte hasta tedavisine devam etmiştir. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nde "Problem Çözme Eğitiminin Tip 2 Diyabetik Bireylerin Özyönetim Davranışlarına Etkisi" konulu tezini bitirerek doktorasını tamamlamıştır. Sağlıklı yaşam tarzı düzenleme ve kronik hastalıklara yönelik yaşam tarzının yeniden düzenlenmesi, hastanın öz yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve hastalık yönetimine katılımın geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. El rehabilitasyonu, lenfödem tedavisi, pilates, bilişsel davranışçı terapi ve engelli bireylerin istihdam edilebilirliği gibi özel alanlarla ilgilenmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 0-6 AYLIK SAĞLIKLI BEBEKLERDE YÜZÜSTÜ POZİSYON SÜRECİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 • Median veya Ulnar Sinir Kesisi Sonrası Eldeki Duyusal İyileşmenin Kognitif Kapasite ve Elin Fonksiyonelliği ile İlişkisi, 2019.
 • Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Core Kasları Enduransı, Denge ve Yaşam Kalitesinin İlişkisi, 2019.
 • Obstetrik Brachial Pleksus Paralizili Çocuklarda Core Stabilizasyonu ve Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • OKUL ÖNCESİ OTİZMLİ ÇOCUKLARDA, DUYUSAL İŞLEMLEME VE AKTİVİTE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Parkinsonda Bilişsel Değerlendirme ve Müdahale Yaklaşımları, 2020.
 • Ön kol kasları, 2020.
 • Diyabet ve Ergoterapi, 2019.
 • Occupational Therapy in Community Based Practice Settings-Ergonomics and Prevention of Work-Related Injuries, 2019.
 • Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation- Technology for proprioception, 2018.
 • Occupational Therapy- Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation- Arthritis, 2017.
 • Şizofreni için Sosyal Beceri Eğitimi-Destekleyici bir Ortam Oluşturmak Yüklenmeyi Azatma, 2015.
 • Şizofreni için Sosyal Beceri Eğitimi- Sağlığı Sürdürme, 2015.
 • Şizofreni için Sosyal Beceri Eğitimi-Arkadaşlık ve Flört Etme Becerileri, 2015.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2nd COTEC-ENOTHE CONGRESS, 2021.
 • 2nd COTEC-ENOTHE CONGRESS, 2021.
 • 2nd COTEC-ENOTHE CONGRESS, 2021.
 • 2nd COTEC-ENOTHE CONGRESS, 2021.
 • 17. Ulusal Turk El ve Ust Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi', 2020.
 • 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, 2020.
 • 2nd COTEC-ENOTHE CONGRESS, 2020.
 • 3.NÖROBİLİM KONGRESİ ‘FARKLI DİSİPLİNLERDE AYNI BEYİN’, 2019.
 • Biruni Fizyoterapi&Ergoterapi Ortak Sempozyumu, 2019.
 • 2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2019.
 • 2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2019.
 • 1. ULUSLARARASI KATILIMLI DUYU BÜTÜNLEME KONGRESİ, 2019.
 • 1. ULUSLARARASI KATILIMLI DUYU BÜTÜNLEME KONGRESİ, 2019.
 • 1. ULUSLARARASI KATILIMLI DUYU BÜTÜNLEME KONGRESİ, 2019.
 • 1. ULUSLARARASI KATILIMLI DUYU BÜTÜNLEME KONGRESİ, 2019.
 • 1. ULUSLARARASI KATILIMLI DUYU BÜTÜNLEME KONGRESİ, 2019.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019.
 • 1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlı Bilimleri Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Fizyoterapide Bilişsel Davranışcı Yaklaşımlar, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Eğitim III, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Günlük Yaşam Aktiviteleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • El Rehabilitasyonu, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • El Rehabilitasyonu, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Eğitim IV, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • El Rehabilitasyonu ve Splint, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Eğitim II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kognitif Rehabilitasyona Giriş, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index