Öğr.Gör. Zehra Betül KINGIR

SHMYO / Eczane Hizmetleri

zehrabetul.kingiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4038-2678

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zehra Betül KINGIR: Zehra Betül KINGIR, Siirt’de doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Eczalık Fakültesi’nden alan KINGIR, Yüksek Lisans eğitimini ise 2017 yılında yine Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora programında eğitimine devam etmektedir. Şimdilerde Zehra Betül KINGIR, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Temel Farmakoloji, (onlisans) Güz.
 • Temel Farmakoloji, (onlisans) Güz.
 • Temel Farmakoloji, (onlisans) Güz.
 • Temel Eczane Uygulamaları I, (onlisans) Güz.
 • Temel Eczane Uygulamaları I, (onlisans) Güz.
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans) Güz.
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index