Öğr.Gör. Zehra Betül KINGIR

SHMYO / Eczane Hizmetleri

zehrabetul.kingiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5163

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4038-2678

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zehra Betül KINGIR: Zehra Betül KINGIR, Siirt’de doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Eczalık Fakültesi’nden alan KINGIR, Yüksek Lisans eğitimini ise 2017 yılında yine Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora programında eğitimine devam etmektedir. Şimdilerde Zehra Betül KINGIR, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri- Eğitici Sürümü, 2020.
 • Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri- Öğrenci Sürümü, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ESCP Symposium, 2021.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • İlaç Yönetim Ekibi 2020
 • Hasta Güvenliği Komitesi 2020
 • Nütrisyon Destek Ekibi (NDE) 2020
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği 2020
 • İstanbul Eczacı Odası- Türk Eczacıları Birliği 2016
 • Klinik Eczacılık Derneği 2015

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Eczane Uygulamaları I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Eczane Uygulamaları I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index