Öğr.Gör.Dr. Zehra Betül KINGIR

SHMYO / Eczane Hizmetleri

zehrabetul.kingiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5163

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4038-2678

Citation : 25 | h-index : 2 | i10-index : 2

: 5
: 0

Araştırma Alanları

Klinik eczacılık, farmasötik bakım, eczacılık, farmakoloji, ilaç

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zehra Betül KINGIR: Zehra Betül KINGIR, Siirt’de doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Eczalık Fakültesi’nden alan KINGIR, Yüksek Lisans eğitimini ise 2017 yılında yine Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora programında eğitimine devam etmektedir. Şimdilerde Zehra Betül KINGIR, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri- Eğitici Sürümü, 2020.
 2. Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri- Öğrenci Sürümü, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2nd International Food Chemistry Congress (www.gidakimyasikongresi.org), 2023.
 2. 2nd International Food Chemistry Congress (www.gidakimyasikongresi.org), 2023.
 3. ESCP Symposium, 2021.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2022)

Bilimsel Üyelikler

 1. Klinik Eczacılık Derneği 2023
 2. İlaç Yönetim Ekibi 2020
 3. Hasta Güvenliği Komitesi 2020
 4. Nütrisyon Destek Ekibi (NDE) 2020
 5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği 2020
 6. İstanbul Eczacı Odası- Türk Eczacıları Birliği 2016
 7. Klinik Eczacılık Derneği 2015

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Yaşlıda Kronik Hastalıklar I, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Farmakoloji I, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anatomisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Meslek Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Meslek Etiği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Kronik Hastalıklar, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. İlaç Şekilleri Teknolojisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. İlaç Şekilleri Teknolojisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Yaşlıda Kronik Hastalıklar II, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Farmakoloji II, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Temel Mikrobiyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Temel Mikrobiyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 20. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)