Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Zehra Betül KINGIR

SHMYO / Eczane Hizmetleri

zehrabetul.kingiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Öğr. Gör. Zehra Betül KINGIR: Zehra Betül KINGIR, Siirt’de doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Eczalık Fakültesi’nden alan KINGIR, Yüksek Lisans eğitimini ise 2017 yılında yine Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora programında eğitimine devam etmektedir. Şimdilerde Zehra Betül KINGIR, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index