Dr.Öğr. Üyesi Yıldız ERDOĞANOĞLU

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

yildiz.erdoganogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5073

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9909-6561

Citation : 41 | h-index : 3 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE POSTÜRAL KONTROL VE DENGENİN İNCE MOTOR BECERİLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ŞİDDETİNİN KOR STABİLİZASYON SEVİYESİ, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
 • ALT EKSTREMİTE LENFÖDEMLİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, EGZERSİZ KAPASİTESİ, İŞLEVSEL SEVİYE, DENGE VE HAREKET KORKUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • MEME KANSERİ CERRAHİSİ SONRASI OMUZ-KOL KOMPLEKSİ VE OMUZ PROPRİYOSEPSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Pathophysiology of Patellofemoral Pain, 2020.
 • Çocuklarda ve Ailelerinde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Kanıt Düzeyi, 2019.
 • Proprioceptive Rehabilitation After Spine Injury and Surgery, 2018.
 • Neuro-Physiology and Assessment of the Proprioception., 2017.
 • Diz Eklemi Mobilizasyon Teknikleri, 2017.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019.
 • 1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019.
 • 1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019.
 • World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, 2019.
 • ’1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu, 2019.
 • 45 th meeting European Society of Lymphology, 2019.
 • The International Health Science and Life Congress (IHSLC 2019, 2019.
 • 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep, 2019.
 • 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2019.
 • 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2019.
 • 1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 2019.
 • 1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2018.
 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2018.
 • Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi, 2018.
 • Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi, 2018.
 • 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSFİZYOTEM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - 2020)

Ödüller

 • 'Evaluation of physical activity, exercise capacity, physical performance, balance and fear of movement in lower extremity lymphedema patients.' Lymphatic system and sport sözel bildiri panelinde 1. lik ödülü, (European Society of Lymphology), 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Çalışma II, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Fizyoterapide Klinik Karar Verme I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Elektroterapi I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Ölçme ve Değerlendirme, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Temel İlkeleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Omurga Problemlerinde Rehabilitasyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Çalışma II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyoterapide Klinik Karar Verme II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyoterapide Özel Konular, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Nörofizyolojik Yaklaşımlar II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Elektroterapi II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Egzersiz Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index