Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Yıldız ERDOĞANOĞLU

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

yildiz.erdoganogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5073

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9909-6561

Citation : 35 | h-index : 3 | i10-index : 2

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Dr.Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE POSTÜRAL KONTROL VE DENGENİN İNCE MOTOR BECERİLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
  • STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ŞİDDETİNİN KOR STABİLİZASYON SEVİYESİ, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.
  • ALT EKSTREMİTE LENFÖDEMLİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, EGZERSİZ KAPASİTESİ, İŞLEVSEL SEVİYE, DENGE VE HAREKET KORKUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
  • MEME KANSERİ CERRAHİSİ SONRASI OMUZ-KOL KOMPLEKSİ VE OMUZ PROPRİYOSEPSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 4
Evaluation of plantar foot sensation, balance, physical performance and fear of movement in substance use disorders

(2019)

Journal of the American Podiatric Medical Association
The effect of smartphone usage on physical capacity in young people

(2019)

Anatolian Journal of Psychiatry
Is there a relationship between plantar foot sensation and static balance, physical performance, fear of falling, and quality of life in hemodialysis patients

(2019)

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL
Is there a relationship between plantar foot sensation and static balance, physical performance, fear of falling, and quality of life in hemodialysis patients?

(2018)

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Erken ve geç evre osteoartritli hastalarda ağrı şiddeti ile beden algısı, benlik saygısı, depresyon ve fonksiyonel düzey arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma

(2019)

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation.
Comparison of Pain, Multifidus Muscle Volume, Depression and Functional Level in Bulging and Protruded Lumbar Disc Herniation

(2019)

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences
Body perception and self-esteem in individuals performing a bodybuilding exercise program.

(2019)

Turkish Journal Sports Medicine

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Çocuklarda ve Ailelerinde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Kanıt Düzeyi 2019
Proprioceptive Rehabilitation After Spine Injury and Surgery 2018
Neuro-Physiology and Assessment of the Proprioception. 2017
Diz Eklemi Mobilizasyon Teknikleri 2017

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 18
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 06 / 2019
1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi 06 / 2019
1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi 06 / 2019
World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 05 / 2019
’1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu 05 / 2019
45 th meeting European Society of Lymphology 05 / 2019
The International Health Science and Life Congress (IHSLC 2019 04 / 2019
6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep 04 / 2019
7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 04 / 2019
7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 04 / 2019
1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi 03 / 2019
1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi 12 / 2018
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 12 / 2018
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 12 / 2018
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 12 / 2018
Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 09 / 2018
Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 09 / 2018
17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi 04 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2017
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2016
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2015

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Temel Egzersiz Uygulamaları Lisans
2017-2018 Bahar Elektroterapi II Lisans
2017-2018 Bahar Fizyoterapide Özel Konular Lisans
2017-2018 Bahar Omurga Problemlerinde Rehabilitasyon Lisansustu
2018-2019 Güz Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kas-İskelet Sistemi Problemlerinde Özel Değerlendirme Yöntemleri Lisansustu
2018-2019 Güz Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Temel İlkeleri Lisans
2018-2019 Güz Temel Ölçme ve Değerlendirme Lisans
2018-2019 Güz Elektroterapi I Lisans
2018-2019 Güz Isı, Işık ve Hidroterapi Lisans
2018-2019 Güz Manipulatif Tedavi I Lisans
2018-2019 Güz Klinik Çalışma I Lisansustu
2018-2019 Güz Fizyoterapide Klinik Karar Verme I Lisans
2018-2019 Güz Temel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik Çalışma Lisans
2018-2019 Güz Nörolojik Rehabilitasyonda Klinik Çalışma Lisans
2018-2019 Güz Pediatrik Rehabilitasyonda Klinik Çalışma Lisans
2018-2019 Güz Spor Rehabilitasyonunda Klinik Çalışma Lisans

Ödüller & Üyelikler


'Evaluation of physical activity, exercise capacity, physical performance, balance and fear of movement in lower extremity lymphedema patients.' Lymphatic system and sport sözel bildiri panelinde 1. lik ödülü
European Society of Lymphology

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index