Dr.Öğr. Üyesi Yaprak ÖZBAKIR

MDBF / Kimya Mühendisliği

yaprak.ozbakiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2472

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü’nde onur derecesiyle 2011 yılında tamamlamıştır. Tam burslu olarak girdiği Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden 2013 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etmiştir. 2011-2018 yılları arasında yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ve Avrupa Birliği, Tübitak ve Üniversite kaynaklarınca desteklenen çeşitli projelerde çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında Avrupa Birliği FP7 programı tarafından fonlanan “NanoInsulate: Development of Nanotechnology-based High Performance Opaque & Transparent Insulation Systems for Energy-efficient Buildings” yüksek lisans projesinde bursiyer araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu alandaki çalışması Journal of Supercritical Fluids dergisi editörü tarafından “featured article” olarak seçilmiştir. 2013-2016 yılları arasında Tübitak tarafından desteklenen “İleri Malzemeler ve Üretim Teknikleri Kullanarak Yeni Çip İçinde Lab Optofluidik Dalga Kılavuzlarının ve Akış Manipülasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı araştırma projesinde bursiyer doktora öğrencisi olarak çalışmıştır.
 
Doktora tez çalışmasında, aerojel içine açtığı sıvı dolu mikrokanallar içerisinde, aerojellerin düşük ışık kırınım indeksinden yararlanarak ışığı tam iç yansıma ile yönlendirebildiği yeni bir mikroreaktör tipi geliştirmiştir. Bu alanda yapmış olduğu çalışması Sol-Gel Science and Technology dergisine kapak olarak seçilmiştir. Dr. Özbakır daha sonra bu mikrokanallarda kimyasal maddelerin ışık ile bozunmasını incelemiştir. Aerojel yapısına katmayı başardığı nanoparçacık fotokatalizörler sayesinde, geliştirdiği aerojel bazlı mikroreaktörlerin fotokatalitik dönüşümler için de kullanılabileceğini göstermiş ve bu mikroreaktörlerde model kimyasalların oksijen ile olan reaksiyonlarını incelemiştir. Alanında dünyada çok itibarlı bir kitap olarak kabul edilen Aerojel Handbook’un ikinci baskısı için yazdığı “Optical Applications of Aerogels” bölümünde de bu çalışmaları açıklamıştır. 2018-2019 yılları arasında Horizon 2020 projesi olan “Nanohybrids: New Generation of Nanoporous Organic and Hybrid Aerogels for Industrial Applications: From Laboratory to Pilot Scale Production” projesinde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
 
Dr. Yaprak Özbakır COST Aksiyonu’nda (COST Action: CA18125 - Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences) yönetim komitesi (MC) yedek üyesidir. Kimyasal süreç modelleme, mikroreaktörler, nanoyapılı malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, aerojel tabanlı opto-akışkan sistemler başlıca uzmanlık alanları arasındadır

Devamı