Dr.Öğr. Üyesi Yaprak ÖZBAKIR

MDBF / Kimya Mühendisliği (İngilizce)/Kimya Mühendisliği (İngilizce)

yaprak.ozbakiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2472

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6092-641X

Citation : 182 | h-index : 7 | i10-index : 6


Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü’nde onur derecesiyle 2011 yılında tamamlamıştır. Tam burslu olarak girdiği Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden 2013 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etmiştir. 2011-2018 yılları arasında yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ve Avrupa Birliği, Tübitak ve Üniversite kaynaklarınca desteklenen çeşitli projelerde çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında Avrupa Birliği FP7 programı tarafından fonlanan “NanoInsulate: Development of Nanotechnology-based High Performance Opaque & Transparent Insulation Systems for Energy-efficient Buildings” yüksek lisans projesinde bursiyer araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu alandaki çalışması Journal of Supercritical Fluids dergisi editörü tarafından “featured article” olarak seçilmiştir. 2013-2016 yılları arasında Tübitak tarafından desteklenen “İleri Malzemeler ve Üretim Teknikleri Kullanarak Yeni Çip İçinde Lab Optofluidik Dalga Kılavuzlarının ve Akış Manipülasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı araştırma projesinde bursiyer doktora öğrencisi olarak çalışmıştır.
 
Doktora tez çalışmasında, aerojel içine açtığı sıvı dolu mikrokanallar içerisinde, aerojellerin düşük ışık kırınım indeksinden yararlanarak ışığı tam iç yansıma ile yönlendirebildiği yeni bir mikroreaktör tipi geliştirmiştir. Bu alanda yapmış olduğu çalışması Sol-Gel Science and Technology dergisine kapak olarak seçilmiştir. Dr. Özbakır daha sonra bu mikrokanallarda kimyasal maddelerin ışık ile bozunmasını incelemiştir. Aerojel yapısına katmayı başardığı nanoparçacık fotokatalizörler sayesinde, geliştirdiği aerojel bazlı mikroreaktörlerin fotokatalitik dönüşümler için de kullanılabileceğini göstermiş ve bu mikroreaktörlerde model kimyasalların oksijen ile olan reaksiyonlarını incelemiştir. Alanında dünyada çok itibarlı bir kitap olarak kabul edilen Aerojel Handbook’un ikinci baskısı için yazdığı “Optical Applications of Aerogels” bölümünde de bu çalışmaları açıklamıştır. 2018-2019 yılları arasında Horizon 2020 projesi olan “Nanohybrids: New Generation of Nanoporous Organic and Hybrid Aerogels for Industrial Applications: From Laboratory to Pilot Scale Production” projesinde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
 
Dr. Yaprak Özbakır COST Aksiyonu’nda (COST Action: CA18125 - Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences) yönetim komitesi (MC) yedek üyesidir. Kimyasal süreç modelleme, mikroreaktörler, nanoyapılı malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, aerojel tabanlı opto-akışkan sistemler başlıca uzmanlık alanları arasındadır

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 11

Projeler > Projeler

 • TÜBİTAK ARDEB 1001: Üç Boyutlu Baskı ile Aerojel Temelli ve Optofluidik Dalgakılavuzları ile Çalışan Çoklu Kanallı Fotokatalitik Mikroreaktörler, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND APPLIED SCIENCE, 2021.
 • SPIE Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XXII, 2018.
 • The 3rd International Conference on Microfluidic Handling Systems (MFHS 2017), 2017.
 • 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, 2017.
 • 3rd International Seminar on Aerogels Synthesis–Properties–Applications, 2016.
 • International Seminar on Aerogels 2014 Properties-Manufacture-Applications, 2014.
 • 14th European Meeting on Supercritical Fluids, 2014.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Kulübü, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı, (TÜBİTAK), 2018.
 • Cover Image, Journal of Sol-Gel Science and Technology, (Journal of Sol-Gel Science and Technology), 2017.
 • Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Fonu, (Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Fonu), 2017.
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı, (TÜBİTAK), 2017.
 • Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Fonu, (Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Fonu), 2016.
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı, (TÜBİTAK), 2015.
 • Editor-in-Chief’s Featured Article in Journal of Supercritical Fluids, (Journal of Supercritical Fluids), 2015.
 • Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Fonu, (Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Fonu), 2014.
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Bölümü IX. Ne Üretelim? Proje Yarışması Birincilik Ödülü Izmir Institute of Technology "What Shall We Produce?” Project Competition (First Rank, Monetary award, 5000TL by Petkim Petrochemical Complex-A Socar Company), (PETKİM - PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.Ş.), 2011.
 • EU Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı Staj Bursu, (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 2010.

Bilimsel Üyelikler

 • COST Action CA18125 Action Title: Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences Management Committee Meeting 2021
 • Workshop on Advices and Regulatory Aspects on Health Risk, LCA and Production Management of Aerogels 2021
 • COST Action: CA18125 - Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences MC Substitute 2019

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index