Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Tunçay PALTEKİ

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

tuncay.paltekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1983’de bitirdi. 1987’de, Ankara Numune Hastanesi’nde iç hastalıkları asistanı olarak çalışmaya başladı. Aralık 1991 yılında “Diabetiklerde Keryoartropati ile Akciğer Fonksiyonları Arasındaki İlişki” konulu tezini tamamlayıp iç hastalıkları uzmanı oldu. 2004 yılında, “İstanbul’da Bir Kamu Hastanesinde Maliyet Analiz Çalışması” ile Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans derecesini aldı. 2003’de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Projesi içerisinde yer aldı ve “Hastaneler İçin Afete(depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzunu” hazırladı. 1999 (Eylül) - 2015 (Ekim) yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda başhekimlik, acil ve afetten sorumlu il sağlık müdür yardımcılığı, KHB tıbbi hizmetler başkanlığı, KHB genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. 2015 Mart’ında İstanbul Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde Dr.Öğr. Üyesi unvanını almıştır. 2015-Kasım ayından bu yana da Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.