Dr.Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN ÖZTÜRK

İTBF / Sosyoloji

tugba.aydinozturkuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2352

ORCID ID: 0000-0002-9979-3770

Kısa Özgeçmiş

Tuğba Aydın Öztürk, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Türk Müziği alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında yine İstanbul Teknik Üniversitesinde Müzikoloji ve Müzik Teorisi anabilim dalında doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını almıştır. 2016-2018 yıllarında da Manchester Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında post-doktora yapmıştır. 2018 yılından itibaren Manchester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı The Mitchell Centre Sosyal Ağ Araştırmaları Merkezi’nde Onursal Araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2018 yılında Hollanda Başkonsolosluğu tarafından MATRA İnsan Hakları Programı çerçevesinde fonlanan ‘Geleceğin Rol Model Lider Kadınları’ projesine ‘Sanat’ alanında seçilmiştir. TÜBİTAK projeleri de dâhil olmak üzere çok sayıda araştırma projesinde görev almıştır. Yurt içi ve yurt dışı pek çok sempozyuma konuşmacı olarak katılmış olup, Türkçe ve İngilizce yayınları mevcuttur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Fiziksel Aktivite Sürelerinin Depresyon, Anksiyete ve Mutluluk İle İlişkisi, 2021.
 • Üniversite Öğrencilerinin Pandemide Gündelik Hayat Değişimlerinin İncelenmesi: Yeme- İçme Pratikleri Üzerine Bir Analiz, 2020.
 • Türkiye, Cumhuriyet Dönemi Siyasal ve Sosyal Değişimin Hat Sanatı Üzerindeki Etkileri (1923-2020), 2020.
 • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik ve Madde Bağımlılığı İlişkisi: İstanbul Örneği, 2020.
 • Reality Showlarda ki Çocuk İstismarı Vakaları Üzerine Eleştirel Söylem Analizi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 11

Kültür Endüstrisinden Dijital Kapitalizme

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (2020)

Sosyolojide Müzik: Frankfurt Okulu, Adorno ve Kültür Endüstrisi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (2020)

Sosyal Sermaye, İlişkiler ve Müzik Dünyası: Yeni Medyada Ağlar

Journal of Economy Culture and Society (2018)

Albüm Kapakları: Ben Buyum Demenin En Kısa Yolu mudur?

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (2014)

Nil Karaibrahimgil’in Müziği Üzerinden Özgür Kadın İmajı

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi (2013)

1990 Yılı Sonrası Kitle İletişim Araçlarının Müzik Medya Üzerine Etkisi

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi (2010)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Pandeminin Psikopolitiği/ Pandemi ve Sosyal İzolasyon Yaşlılıkta Yalnızlık, 2021.
 • Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Challenges and Opportunities/ Coronavirus in Turkey on Daily Life and Change of Habits in Society, 2021.
 • Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar/ Pandemide Artan Yaş Ayrımcılığının Sosyolojik ve Kültürel Boyutları, 2021.

Projeler > Projeler

 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • İstanbul Gençlik Araştırması, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • Community Music and Belonging: Sounds from Istanbul in Manchester, 2019.
 • UPDATING FAME: Research of Turkey's Popular Music Industry in the light of Social Capital Theory, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 2021.
 • Lale Oraloğlu Uluslararası Kültür Sanat ve Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2021.
 • Methods Fair 2020: The Changing Face of Research, 2020.
 • 1. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2019.
 • Royal Musical Association Annual Conference, 2019.
 • Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, 2019.
 • YEE London Arts and Culture Lecture Series, 2019.
 • Methods Fair 2018: Social Science Research in the Digital Age, 2018.
 • 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 2018.
 • The Place I Call Research: Localising Sociological Inquiry Conference, 2018.
 • The Place of Music Conference, 2017.
 • İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu Müzikte Gelenek, Modernite, Postmodernite, 2014.
 • 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu "Müzik Nereye Gidiyor?", 2013.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 2012.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ, (2020 - 2022)

Bilimsel Üyelikler

 • International Association for the Study of Popular Music UK and Ireland 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Kent Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Comparative Cultural Studies, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sanat Felsefesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sanat Felsefesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index