Prof.Dr. Sevgi KIZILCI

SBF / Hemşirelik

sevgi.kizilciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5105

ORCID ID: 0000-0002-0462-5812

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevgi Kızılcı Öz, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, 1991 yılında Yüksek lisans, 1997 yılında doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hemşire, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2013 yılında doçent, 2020 yılında profesör ünvanını almıştır. Temel çalışma alanları; diyabet hemşireliği, geriatri hemşireliği, hasta eğitimi ve hemşirelik eğitimidir. Halen, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Yoğun bakım hemşirelerinin basınç yarasına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 18

Oral Antidiyabetik İlaç Kullanım Hataları ve Etkileyen Faktörler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017)

Tip 2 Diyabet Riski ve Hastalık Sürecinde Uykunun Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2015)

Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2015)

Diyabetli Bireylerin Kendi Kendine İnsülin Uygulama Hatalarının İncelenmesi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu (2010)

Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi (2010)

Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım gücü ve A1c düzeyleri arasındaki ilişki

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi (2009)

Diyabet Eğitimi Programlarına Katılım Durumu ve A1c Düzeyi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu (2009)

Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek Diyabetli Birey İzlem Sitesi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu (2009)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 2020.
 • Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 2020.
 • Göğüs hastalıkları Hemşireliği-Akciğer Tüberkülozu ve Bakımı, 2018.
 • Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, 2020.
 • 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2019.
 • 4. Ulusal (Uluslararası katılımlı) İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İç Hastalıkları Hemşireliği-I, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İç Hastalıkları ve Bakım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyopatoloji, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index