Prof.Dr. Sevgi KIZILCI

SBF / Hemşirelik

sevgi.kizilciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5105

ORCID ID: 0000-0002-0462-5812

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Sevgi Kızılcı, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, 1991 yılında Yüksek lisans, 1997 yılında doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Dokuz Eylül Eniversitesi’nde öğretmen, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2013 yılında doçent ünvanını almıştır. Temel çalışma alanları; diyabet hemşireliği, geriatri hemşireliği, hasta eğitimi ve hemşirelik eğitimidir. Halen, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İç Hastalıkları Hemşireliği-I, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İç Hastalıkları ve Bakım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyopatoloji, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index