Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Sevgi KIZILCI

SBF / Hemşirelik

sevgi.kizilciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sevgi Kızılcı, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, 1991 yılında Yüksek lisans, 1997 yılında doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Dokuz Eylül Eniversitesi’nde öğretmen, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2013 yılında doçent ünvanını almıştır. Temel çalışma alanları; diyabet hemşireliği, geriatri hemşireliği, hasta eğitimi ve hemşirelik eğitimidir. Halen, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.