Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Şemsettin AKGÜL

SBF / Perfüzyon Bölümü

semsettin.akguluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Şemsettin AKGÜL Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 2009 yılında Lisans mezunu olmuş halen Trakya Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.