Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN

MDBF / Biyomühendislik

selahattin.gultekinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Prof. Dr. Selahattin Gültekin, İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1968’de Erzurum Lisesini parasız yatılı olarak birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümüne girdi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bursiyeri olarak 1973 yılında Kimya Yüksek Mühendisliğini birincilikle bitirdikten sonra bir yıl kadar İlaç Sanayi’nde mesul müdür olarak çalıştı. 1974 yılında mezunu olduğu Fakültenin Temel Ameliyeler ve Usuller Kürsüsüne asistan olarak geri döndü. Kısa dönem yedek subaylıktan sonra 1975 yılında TÜBİTAK NATO Doktora Bursunu kazanarak Amerika’da Massachusetts Institute of Technology (MIT)’ye gitti. MIT’de hem master hem de doktorasını tamamlayarak   İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine 1980’de  döndü. 1981-1994 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Dhahran kentinde bulunan King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 1992-93 yılları arasında MIT’de Kimya Mühendisliği Bölümünde misafir profesör olarak çalıştı. 1994 yılında Türkiye’ye dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atandı. 2000 Ekim’inde YTÜ den ayrılarak Doğuş Üniversitesi’nde göreve başladı.

2009’da Maltepe Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü başkanı olarak görev yaptı.  2011 de Malezya’daki University of Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan teklif alarak yurtdışına gitti. Eylül 2012 tarihinden itibaren de Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Biyomühendislik Bölümü başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Gültekin’in araştırma alanları:   Kinetik, Kataliz ve Kimyasal ve BiyoreaktörTasarımı, Endüstriyel Kimyasal ve Biyo-prosesler, Simülasyon, Kimyasal ve Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi, Optimizasyon, Proses Kontrol ve Yenilenebilir Enerjiler

Şu ana kadar uluslararası yayınlanan makale ve tebliğlerin sayısı 70’in üzerinde bulunmakta ve bu yayınlarına literatürde 230’dan fazla atıfta bulunulmuştur. Makalelerinden birisi I&EC Proc.Des.Dev.’de yayınlanan makalelerden en fazla atıf alan 100 makale içinde 68. olmuştur

Prof. Gültekin in yayınlanan kitapları

1. Kimya ve Kimya Mühendisliği Terimler Sözlüğü: İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce    -  Genişletilmiş 3. baskı  Türkiye Kimya Derneği yayını, Haziran 2005(Prof. Dr. Ali Rıza Berkem’le)

2. Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB ile Nümerik Analiz   , Papatya Yayıncılık, Mayıs 2012

3. Kimya Mühendisliğine Giriş (Editör). Papatya Yayıncılık, Eylül  2013