Dr.Öğr. Üyesi Şaziye SEÇKİN YILMAZ

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

saziye.seckinyilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4098

ORCID ID: 0000-0003-0488-9639

Citation : 23 | h-index : 3 | i10-index : 1


Kısa Özgeçmiş

Niksar doğumlu Şaziye SEÇKİN YILMAZ,  2009 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden lisans mezuniyetini almıştır. 2011 yılında ilk Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalında alan YILMAZ, ikinci Yüksek Lisansını 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’ndan almıştır. Doktorasını da 2017 yılında Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalından alan SEÇKİN YILMAZ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Okuma ve Sesbilgisel İşlemleme Becerilerinin İncelenmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (2020)

Türkiye’de yaşayan yetişkinlerin disleksiye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019)

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN DİSLEKSİYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019)

Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi

Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yazma Güçlüğü (Disgrafi), 2020.
 • Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları: Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Ödüller

 • Sözlü bildiri ikinciliği, (1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi), 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Dil Bozukluklarının Sınıflandırılması ve Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük III, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Davranış Analizi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Özel Öğrenme Bozuklukları ve Disleksinin Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Davranış Analizi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük IV, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük III, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük II, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Özgül Öğrenme Bozuklukları: Disleksi ve Disgrafi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Özel Gereksinimli Bireyler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Disleksinin Değerlendirilmesi ve Terapisi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index