Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Şaha BAYGÜL ÖZPINAR

İF / Halkla İlişkiler

saha.ozpinaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Özel Moda Lisesi’nden mezun oldu. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü Bölüm ve Fakülte birinciliği ile bitirdi. Aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı’nı 2008’de bitirerek Doktor ünvanını aldı.   

Öğrenci olduğu dönemde Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler şirketi A&B İletişim başta olmak üzere çeşitli şirketlerde stajyer ve TÖMER’de halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştıktan sonra Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 2000 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında öğretim görevlisi, 2009 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı.

2011 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde öğretim üyeliğinin yanı sıra Rektör Danışmanı ve Öğrenci Dekanı olarak görev yaptı.

2013-2016 yılları arasında Borsa İstanbul’da Kurumsal İletişim Bölümü Marka İletişimi Yöneticisi olarak çalıştı; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın Borsa İstanbul’a dönüşümü projesi iletişiminde aktif olarak yer aldı. Uluslararası etkinlik ve sponsorluklar ile uluslararası medya ilişkilerini yönetti.

2005 ve 2006 yıllarında Deniz Harp Okulu Emeklilik Eğitim Programında İletişim ve Halkla İlişkiler dersleri veren Dr. Özpınar’ın  ulusal ve uluslararası bildiri ve yayınları; MediaThink adlı sektörel dergide yazıları bulunmaktadır.

2016 yılında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.
Araştırma alanları Kurumsal İletişim; Kurumsal İtibar, Kimlik ve Kurumsal Kültür, ve Pazarlama İletişimi’dir.

Yayınlar

Baygül, Ş.B., İnam, Ö. (2006).  Kurumiçi iletişim: Çalışanların sağlıklı iş yaşamı beklentilerinin betimlenmesine yönelik bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 91-99, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Batı, U., Baygül, Ş.B. (2006). ‘Reklamlarda ideal kadın bedeninin sunumuna ilişkin bir içerik analizi. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Çalışmaları Dergisi, No:3, ss.49-73, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

Baygül, Ş.B., Gencer, A.B (2005). “Validating the RQ Project: Does Culture Matter?”, Shaping the Future of Communication Research in Europe - ECA  İstanbul Konferans Kitapçığı: 41-51. (ed.) Usluata, A., Rosenbaum, J. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

Bildiriler

Baygül, Ş.B. (2007). Business Communication Education in Turkey, 9th European Convention of the Association for Business Communication (ABC), 14-16 Mayıs 2007; İstanbul.

Baygül, Ş.B., İnam, Ö. (2006). Kurumiçi  iletişim:  Çalışanların sağlıklı iş yaşamı beklentilerinin betimlenmesine yönelik bir araştırma, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu. 27-28 Nisan, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye.    

Baygül, Ş. B., Gencer, A.B (2004). Validating the RQ Project: Does culture matter?, Shaping the Future of Communication Research in Europe - ECA  İstanbul Konferansı.  17-20 Nisan, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye. 

Baygül, Ş.B. (2003).   The new face of public relations (PH.D. Kolokyum sunumu),

5. ABC Avrupa Konferansı – Communicating in Business: Meeting the Challenges of a Changing World. 29-31 Mayıs, Lugano Üniversitesi, Switzerland.