Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

ridvan.ozdincuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

2004 yılında “İlk Şii Kelamcılar ve Görüşleri” adlı tezle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yüksek Lisansını; 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda Kelam Alanında “Son Dönem Osmanlı Düşüncesi’nde İrade Hürriyeti (1908-1918)” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.