Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

ridvan.ozdincuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

2004 yılında “İlk Şii Kelamcılar ve Görüşleri” adlı tezle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yüksek Lisansını; 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda Kelam Alanında “Son Dönem Osmanlı Düşüncesi’nde İrade Hürriyeti (1908-1918)” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Devamı