Dr.Öğr. Üyesi Pınar HAMURCU

SBF / Beslenme ve Diyetetik

pinar.hamurcuuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5108

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7569-6984

Citation : 133 | h-index : 4 | i10-index : 3


Kısa Özgeçmiş

1986 İzmir doğumludur. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı’ndan 2010 yılında mezun olmuştur. İstanbul Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı’nı “Obez Bireylerde Benlik Saygısı ve Beden Algısının Değerlendirilmesi” isimli tez çalışmasıyla tamamlayarak, 2014 yılında uzmanlığını almıştır. Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı’nı, Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü’nde yürüttüğü “Normal Kilolu Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Bireylerde Tıbbi Beslenme Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” isimli tez çalışmasıyla 2018 yılında tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (2015)

The impact of obesity on self esteem and body image

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi (2015)

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 • Raportör, Staj Raportörlüğü, (2021 - 2021)
 • Raportör, Bilim ve Fikir Festivali, (2021 - 2021)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Çocuk Ruh Sağlığı Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ, (2016 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Seminer I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Alan Araştırması I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Hastalıklarda Diyet Tedavisi ve Uygulamaları I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Anne ve Çocuk Beslenmesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Hastalıklarda Diyet Tedavisi ve Uygulamaları II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk ve Dünya Mutfak Kültürü, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index