Doç.Dr. Özge KILIÇOĞLU

SHMYO / Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği - Program Başkanı / SBE - Müdür Yardımcısı

ozge.kilicogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5106

ORCID ID: 0000-0002-8443-9816

Citation : 790 | h-index : 18 | i10-index : 23


Kısa Özgeçmiş

Turhal/TOKAT doğumlu Özge Kılıçoğlu, liseyi birincilikle kazandığı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olup lisans eğitimini bitirmiştir. 2008 yılında Trakya Üniversitesi’nde Katıhal Fiziği
Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini “Kuantum Noktaların Elektronik Özellikleri”başlıklı tezle tamamlayan Kılıçoğlu, Trakya Üniversitesi’nde Katıhal Fiziği Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başlamıştır. Doktora aşamasında 2009-2011 yılları arasında TÜBİTAK projesi kapsamında “Yarı İletken Tabanlı Parçacık İnterferometrelerinin Öz-Uyumlu Sayısal Hesaplama Yöntemleriyle İncelenmesi ve Aygıt Tasarımı” başlıklı projede doktora bursiyeri olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünde Kuantum Teknolojileri Laboratuvarında akademik çalışmalarda bulundu. Doktorasını “İki Boyutlu Elektron Sistemlerinde Aharonov-Bohm ve Coulomb Blokajı Etkilerinin Kuramsal Olarak İncelenmesi” başlıklı tezle Ağustos 2013 yılında bitirmiştir. 2020 yılında Doçentliğini alan Kılıçoğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 39

Classical and quantum capacitances calculated locally considering a two-dimensional Hall bar

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (2019)

The current polarization rectification of the integer quantized Hall effect

Physica E Low-dimensional Systems and Nanostructures (2010)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Projeler > Projeler

 • Radyolojik Doz Takip Sistemi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • III. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2019.
 • Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi, 2019.
 • INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), 2018.
 • INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON MULTİDİSCİPLİNARY ACADEMİC STUDİES, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, BAP Komisyon Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Parge Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSMERA Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2020

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Radyasyon Zırhlama İlkeleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Nükleer Enerji Teknolojileri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Biyomekanik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Mesleki Matematik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ulusal ve Uluslararası Nükleer Mevzuat, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Nükleer Teknolojide Matematik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Elektrik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyomedikalde Matematik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index