Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Prof.Dr. Orhan DOĞAN

İTBF / Psikoloji

orhan.doganuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1958 Karaman doğumludur. Ankara Fen Lisesi’nden 1974, Hacettepe Üniversitesi’nden 1981 yılında mezun oldu. 1985 yılında erişkin psikiyatri uzmanı, 1988 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. 2011 yılında emekli olduktan sonra çeşitli üniversitelerde psikoloji lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.

Bilimsel çalışmaları Türkiye ve yurt dışında birçok hakemli dergide yayımlanmıştır. Konferans vermiş, panelist olmuş, kurs düzenlemiştir. Toplumun hemen her kesimine konferans vermiş, radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. ‘Ruh Sağlımız’ adlı televizyon programı yapmıştır. Eğriköprü Dergisi’nde yazmaktadır.

Anadolu Psikiyatri Dergisi’nin yayın yönetmenidir. Bir veya birden çok yazarlı yayımlanmış 14 kitabı vardır: Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı, Kişilerarası İlişkiler (Toplumu Tanıma ve İletişim), Psikiyatrik Epidemiyoloji, Psikiyatrik Epidemiyoloji-II, Sağlık Alanında Davranış Bilimleri, Tıp Fakülteleri için Davranış Bilimleri, Pratisyen Hekim El Kitabı, Şizofrenik Bozukluklar El Kitabı, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Spor Psikolojisi, Psikiyatrik Epidemiyolojisi, Panik Bozukluğu, Depresyonu Yenebilirsiniz, Makale Tez Proje Yazmak.