Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Nurullah YÜCEL

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

nurullah.yuceluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1967 İstanbul doğumlu Nurullah Yücel, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıha Müdürlüğü’nde Tabip olarak görev yapan Yücel, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.