Doç.Dr. Müzeyyen ÇİYİLTEPE

SBE / Dil ve Konuşma Terapisi YL

muzeyyen.ciyiltepeuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimi Bölümünde tamamlayan Müzeyyen Çiyiltepe, yüksek lisanslarını Columbia Üniversitesi ve Kansas Üniversitelerinde, doktora eğitimini ise Kansas Üniversitesi’nde tamamlamış olup, post doktora çalışmalarına da Harvard Üniversitesi Nöroloji Bölümünde devam etmiştir. 1999-2000 yılında İngiltere de link NHCS de klinisyen olarak Londra’da görev yapmıştır. 2000-2010 tarihleri arasında GATA da uzman olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Doçent olan Müzeyyen Çiyiltepe’nin araştırma alanları:Motor Konuşma Bozuklukları, Ses ve Yutma Bozuklukları, Cognitive Science, Differential Diagnosis

Devamı