Dr.Öğr. Üyesi Murat ELHÜSEYNİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği

murat.elhuseyniuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2481

Kısa Özgeçmiş

Lisans derecesini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Dr. Elhüseyni yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında almıştır. Bu süreçte Işık Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde Araştırma görevlisi olarak da çalışmıştır. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden doktora derecesini almıştır. Doktora eğitimi esnasında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde 1 yıl, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yaklaşık 4 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Şubat 2019 - Mayıs 2020 arasında Sabancı Üniversitesi'nde bir Tübitak Projesinde doktora sonrası bursiyer olarak görev almıştır. Araştırma olarak doktora tezinde metro araçlarının planlı ve plansız bakımının spesifik bir bakım rayı üzerindeki çizelgeleme problemi üzerine çalışan Dr. Elhüseyni doktora sonrası araştırmasında da elektrik piyasalarındaki oyun teorisi bazlı gizli anlaşmaların tespiti ve bunların engellenmesi üstüne çalışmıştır. Problem olarak bakım çizelgeleme ve elektrik piyasalarıyla ilgilenmektedir. Metodolojik olarak karma tam sayılı programlama, iki-seviyeli optimizasyon modelleri ve yerine göre doğrusal olmayan programlama içeren optimizasyon problemlerinin ele alınan problemin yapısına uygun olarak daha verimli bir şekilde modellenmesi ve bu modellere problem tabanlı sezgisel algoritmalar üretilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok konferansa katılmasının yanında şu ana kadar kabul edilmiş bir uluslararası makalesi ve bir kitap yayını vardır. An itibariyle, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı