Dr.Öğr. Üyesi Miraç KAMIŞLIOĞLU

SHMYO / Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği / Radyoterapi - Program Başkanı

mirac.kamisliogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5109

ORCID ID: 0000-0002-0666-8832

Citation : 95 | h-index : 5 | i10-index : 4


Kısa Özgeçmiş

Dr. Miraç Kamışlıoğlu, 1990 yılı Harput/ELAZIĞ doğumludur. Lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Ana Bilim Dalında enstitünün ilk tezini yazarak tamamlamıştır. Doktora eğitimini, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün Nükleer Fizik Ana Bilim Dalında, “Kaotik Zaman Serileri Analizi ile Radon Gazı (222Rn), Deprem ve Meteorolojik Parametreler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi” başlıklı çalışma ile TUBİTAK, 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Bursiyeri olarak yürütmüş ve Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün en iyi doktora tez ödülünü alarak tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Application of Chaos Analyses Methods on East Anatolian Fault Zone Fractures

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) (2016)

Time Series Analysis of Rn-222 Gas Measurements Received from Osmaniye Region

2015 23RD SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU) (2015)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • X-Işını Görüntüleme Teknikleri: Tüm Yöntemler-Temel Prensipler-İleri Uygulamalar, 2019.
 • TURAZ Akademi2018 Adli Bilimler, 2019.
 • X-ışınları Görüntüleme Teknikleri, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Komisyon Üyesi, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2020.
 • Program Başkanlığı, Radyoterapi 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Biyomekanik I, (lisans) Güz.
 • Hızlandırıcı Fiziği, (onlisans) Güz.
 • Radyasyon Güvenliği Uygulamaları I, (onlisans) Güz.
 • Temel Elektronik, (onlisans) Güz.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans) Güz.
 • Meslek Etiği, (onlisans) Güz.
 • Tıbbi Görüntüleme Cihazları, (onlisans) Güz.
 • Diş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan Korunma, (onlisans) Güz.
 • Diş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan Korunma, (onlisans) Güz.
 • Biyomekanik IV, (lisans) Bahar.
 • Biyomekanik II, (lisans) Bahar.
 • Reaktör Teorisi ve İşletme, (onlisans) Bahar.
 • Sağlık Fiziği, (onlisans) Bahar.
 • Radyasyon Güvenliği Uygulamaları II, (onlisans) Bahar.
 • Radyasyonun Biyolojik Etkileri, (onlisans) Bahar.
 • Meslek Etiği, (onlisans) Bahar.
 • Meslek Etiği, (onlisans) Bahar.
 • Fizik II, (lisans) Bahar.
 • Biyomekanik I, (lisans) Güz.
 • Hızlandırıcı Fiziği, (onlisans) Güz.
 • Radyasyon Güvenliği Uygulamaları I, (onlisans) Güz.
 • Temel Elektronik, (onlisans) Güz.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans) Güz.
 • Fizik I, (lisans) Güz.
 • Tıbbi Görüntüleme Cihazları, (onlisans) Güz.
 • Diş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan Korunma, (onlisans) Güz.
 • Diş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan Korunma, (onlisans) Güz.
 • Radyasyonun Biyolojik Etkileri, (onlisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans) Bahar.
 • Meslek Etiği, (onlisans) Bahar.
 • Matematik, (lisans) Bahar.
 • Matematik, (lisans) Bahar.
 • Fizik II, (lisans) Bahar.
 • Matematik I, (lisans) Güz.
 • Matematik, (onlisans) Güz.
 • Fizik I, (lisans) Güz.
 • Tıbbi Görüntüleme Cihazları, (onlisans) Güz.
 • Diş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan Korunma, (onlisans) Güz.
 • Matematik-I, (lisans) Güz.

Ödüller & Üyelikler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü, en iyi doktora tez ödülü (ikinciliği), (Fırat Üniversitesi)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index