Dr.Öğr. Üyesi Merve Setenay İRİS KOÇ

Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

mervesetenay.iriskocuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Merve Setenay İris Koç, 2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Devamı