Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Meltem AKPINAR

SBF / Ebelik

meltem.akpinaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Meltem AKPINAR, Lisans eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik alanında 2011 yılında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.