Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Emrah CANGİ

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkan Yardımcısı

mehmetemrah.cangiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4123

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Emrah Cangi, lisans eğitimini 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı'ında tamamlamıştır. 2009 yılında, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Ana Bilim Dalı'nda; kekemeliği olan ergenlerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeylerini incelediği çalışmasıyla yüksek lisans derecesini alarak "Uzman Dil ve Konuşma Terapisti’ ünvanını almıştır. Doktora çalışmalarını ise 2015 yılında aynı ana bilim dalında, kronik kekemelikte tele-terapinin etkililiğini incelediği çalışmasıyla tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • İnatçı Kekemeliği Olan Çocuklar İle Kekemeliği İyileşen Çocukların Biliş, Dil Bilgisi ve Mizaç Özellikleri Açısından Karşılaştırılması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Türkçe Konuşan Hızlı Bozuk Konuşması Olan Yetişkinlerin Akıcısızlık Özelliklerinin ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ön Çalışma

(2019)

Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi
Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi

(2018)

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi
Parsiyel Trizomi 8q ve Monozomi 21p olan Dudak-Damak Yarıklı Bir Olguya Dil ve Konuşma Girişimi: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(2018)

DKYAD | Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 9
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 04 / 2019
X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 04 / 2019
X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 04 / 2019
X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 04 / 2019
X. Ulusal DKT Kongresi 04 / 2019
X. Ulusal DKT Kongresi 04 / 2019
1.Ulusal DKT Öğrenci Kongresi 03 / 2019
1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi 03 / 2019
1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi 03 / 2019

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Bölüm Başkan Yardımcısı Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı 2019
Bölüm Başkan Yardımcısı Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme Lisans
2017-2018 Bahar Akıcılık Bozuklukları I Lisans
2017-2018 Bahar Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisinde Özel Uygulamalar Lisans
2017-2018 Bahar İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük II Doktora
2018-2019 Güz Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Dil Konuşma Bozuklukları ve Terapisinde Akademik Öğretim Becerileri I Doktora
2018-2019 Güz Kekemeliğin Doğası Lisansustu
2018-2019 Güz Özel Alan İleri Klinik Uygulama I Lisansustu
2018-2019 Güz İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış Lisans
2018-2019 Güz Akıcılık Bozuklukları II Lisans

Ödüller & Üyelikler


Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri Birinciliği Yüksek lisans öğrencimiz Fatma Zehra Turan'ın sunduğu ve danışmanlığını yaptığım "Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkililiğinin Karma Araştırma Yöntemiyle İncelenmesi: Vaka Serisi" adlı çalışma 5.00 tam puanla birinci olmuştur.
Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu
Kongre sözel sunum birinciliği: “Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkililiğinin Karma Araştırma Yöntemleriyle İncelenmesi: Vak’a Serisi (Fatma Zehra Turan, Emrah Cangi)
1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi Bilim Kurulu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index