Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Emrah CANGİ

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkan Yardımcısı

mehmetemrah.cangiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4123

ORCID ID: 0000-0001-8149-3254

Citation : 17 | h-index : 3 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Emrah Cangi, lisans eğitimini 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı'ında tamamlamıştır. 2009 yılında, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Ana Bilim Dalı'nda; kekemeliği olan ergenlerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeylerini incelediği çalışmasıyla yüksek lisans derecesini alarak "Uzman Dil ve Konuşma Terapisti’ ünvanını almıştır. Doktora çalışmalarını ise 2015 yılında aynı ana bilim dalında, kronik kekemelikte tele-terapinin etkililiğini incelediği çalışmasıyla tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Kekemeliği Olan Yetişkinlerin İletişim Durumlarına İlişkin Duygusal Tepkileri ve Bu Tepkilerin Duygu Düzenleme ile İlişkisi, 2021.
 • Kekemelikte Akıcısızlıkları Öngören Durumlar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 2021.
 • Covid-19 Pandemisinde Okul Öncesi Çocuklara Tele-Terapi Hizmeti Sunan Dil ve Konuşma Terapistlerinin Bu Sunum Yöntemine İlişkin Deneyimleri ve Görüşleri, 2021.
 • Farklı Ünlü Fonasyonlarına İlişkin Akustik ve Elektroglottografik Ölçüm Parametrelerinin Karşılaştırılması ve Bu Parametrelere Ait Özgüllük ve Duyarlılık Değerlerinin Belirlenmesi, 2020.
 • İnatçı Kekemeliği Olan Çocuklar İle Kekemeliği İyileşen Çocukların Biliş, Dil Bilgisi ve Mizaç Özellikleri Açısından Karşılaştırılması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

NAZALANS SKORUN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme

Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (2020)

Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Çocuklarla Online Dil ve Konuşma Terapisi, 2021.
 • Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • DKYAD | Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, ISSN:2651-2548, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021.
 • II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2021.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal DKT Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal DKT Kongresi, 2019.
 • 1.Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri Birinciliği, Fatma Zehra Turan, M. Emrah Cangi, (Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu), 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük I, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Akıcılık Bozuklukları II, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Girişim, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kekemeliğin Doğası, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Dil Konuşma Bozuklukları ve terapisinde Akademik Öğretim Becerileri II, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Özel Alan İleri Klinik Uygulama II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Girişim, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisinde Özel Uygulamalar, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kekemeliğin Yönetimi ve Terapisi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index