Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi Mansur KOÇİNKAĞ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

mansur.koncinkaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1984 doğumlu Mansur KOÇİNKAĞ, 10 yıl civarında Sarf, Nahiv, Mantık, Münâzara, Usul ve Belağat gibi ilimlere dair özel dersler aldı. Akabinde 4 yıl kadar fıkıh ve hadis alanında ihtisas yaptı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olup aynı yıl Marmara Üniversitesine kayıt yaptırdı ve 2011 yılında “İlk Dönemde Sünnet ve Haber-i Vâhidle İlgili Tartışmalar” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2014-2015 yılları arasında Ürdün’ün The World Islamic Science & Education Universitesi’nde incelemelerde bulundu. 2017 yılında “Re’y ve Hadis: Fıkıh Düşüncesinde İlk Yöntemsel Ayrışmanın Edebî Kaynaklarına Dair Bir Analiz” çalışmasıyla İslam Hukuku alanında doktor unvanı aldı. Yazarın yayımlanmış pek çok akademik makalesi ve eseri bulunmaktadır.