Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. İsmail Arda ODABAŞI

İF / Radyo Televizyon ve Sinema

ismailarda.odabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2973

ORCID ID:

Citation : 80 | h-index : 5 | i10-index : 1

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1973 yılında İstanbul’da doğan İsmail Arda Odabaşı, Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında “Televizyon ve Siyasal Propaganda” başlıklı teziyle 2000 yılında, doktorasını yine aynı yerde “II. Meşrutiyet Dönemi Basın ve Fikir Dünyasında Genç Kalemler Dergisi” başlıklı teziyle 2006 yılında tamamladı. 2014 yılında İletişim Çalışmaları alanında doçent oldu.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Mütareke Döneminde Yayınlanan Zuhr / Mid-Day Gazetesinin İncelenmesi ve Çevriyazısı, 2019.
 • 1913-1914 Boykotajı Sırasında Çıkan Bir Dergi: Musavver İslâm Salon Mecmuası, 2019.
 • Birinci Dünya Savaşı Dönemi Basın Hayatında Propaganda Aracı Olarak Harp Mecmuası, 2019.
 • Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kültürel İlişkiler Kapsamında Türk Gazetecilerin Müttefik Ülkelere Seyahatleri, 2019.
 • Mahmud Sadık Bey'in Romanları, 2018.
 • Film Müziklerinde Batı Klasik Müziği Kullanımı, 2018.
 • Modernleşme Sürecinde Osmanlı Mahallesinin Dönüşümü: İstanbul/Üsküdar ve Saraybosna/Stari Grad Örnekleri, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Osmanlı'da Sinema Yayıncılığı ve Bilinen İlk Türkçe Sinema Gazetesi: Türk Sineması
Journal of Universal History Studies (2019)
Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)
Selanik İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü'nün Köylü/Köycü Gazetesi: Vatandaş
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (2011)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Savaş, Boykot ve Sinema: Kitle Hareketleri ve Kitle Eğlenceleri Çağında Sinemada Türkçe Ara-yazı Eylemleri (1913-1914) 2019
II. Meşrutiyet'te Kitle İletişimi (1908-1918) 2017
Milli Sinema - Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 2017
Felsefe Mecmuası 2016
Türkiye'de Sansür Eğlenceleri 2016
II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm 2015
Stambulskie Novosti'de Jön Türk Devrimi: Türkiye'de Çıkan İlk Rusça Gazete 2013
Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık - Rasim Haşmet Bey 2012

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 6
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Fotoğrafçılık Kulübü Etkinliği 12 / 2019
TESAK Cumartesi Söyleşileri 11 / 2019
Poland and Turkic World 05 / 2019
Doğumunun 135. Yıl Dönümünde Ömer Seyfettin ve Milli Edebiyat 03 / 2019
Bir Kitap Bir Yazar: Milli Sinema Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 10 / 2018
VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE) 09 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Bölüm Başkanlığı Radyo, Televizyon ve Sinema 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Kurul Üyeliği Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Bölüm Başkanlığı Radyo, Televizyon ve Sinema 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Yayın Kurulu Üyeliği 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Film Endüstrisi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Sinemasında Gündelik Hayat Lisansustu
2018-2019 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türkiye'de Medya ve Kültür Lisansustu
2017-2018 BAHAR Retorik Lisans
2017-2018 BAHAR Sosyal Psikoloji ve Sinema Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ Türk Modernleşmesi ve Gazetecilik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans

Ödüller & Üyelikler


Yılın İletişim Araştırması Ödülü. "Milli Sinema: Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş" isimli kitaba verilmiştir.
İletişim Araştırmaları Derneği İLAD

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index