Doç.Dr. İsmail Arda ODABAŞI

İF / Radyo Televizyon ve Sinema

ismailarda.odabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2973

Citation : 83 | h-index : 5 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

1973 yılında İstanbul’da doğan İsmail Arda Odabaşı, Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında “Televizyon ve Siyasal Propaganda” başlıklı teziyle 2000 yılında, doktorasını yine aynı yerde “II. Meşrutiyet Dönemi Basın ve Fikir Dünyasında Genç Kalemler Dergisi” başlıklı teziyle 2006 yılında tamamladı. 2014 yılında İletişim Çalışmaları alanında doçent oldu.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 1913-1914 Boykotajı Sırasında Çıkan Bir Dergi: Musavver İslâm Salon Mecmuası, 2019.
 • Birinci Dünya Savaşı Dönemi Basın Hayatında Propaganda Aracı Olarak Harp Mecmuası, 2019.
 • Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kültürel İlişkiler Kapsamında Türk Gazetecilerin Müttefik Ülkelere Seyahatleri, 2019.
 • Mahmud Sadık Bey'in Romanları, 2018.
 • Modernleşme Sürecinde Osmanlı Mahallesinin Dönüşümü: İstanbul/Üsküdar ve Saraybosna/Stari Grad Örnekleri, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)

Selanik İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü'nün Köylü/Köycü Gazetesi: Vatandaş

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (2011)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Savaş, Boykot ve Sinema: Kitle Hareketleri ve Kitle Eğlenceleri Çağında Sinemada Türkçe Ara-yazı Eylemleri (1913-1914), 2019.
 • II. Meşrutiyet'te Kitle İletişimi (1908-1918), 2017.
 • Milli Sinema - Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, 2017.
 • Felsefe Mecmuası, 2016.
 • Türkiye'de Sansür Eğlenceleri, 2016.
 • II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm, 2015.
 • Stambulskie Novosti'de Jön Türk Devrimi: Türkiye'de Çıkan İlk Rusça Gazete, 2013.
 • Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık - Rasim Haşmet Bey, 2012.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Fotoğrafçılık Kulübü Etkinliği, 2019.
 • TESAK Cumartesi Söyleşileri, 2019.
 • Poland and Turkic World, 2019.
 • Doğumunun 135. Yıl Dönümünde Ömer Seyfettin ve Milli Edebiyat, 2019.
 • Bir Kitap Bir Yazar: Milli Sinema Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, 2018.
 • VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Radyo, Televizyon ve Sinema 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Kurul Üyeliği, Yayın Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Komisyon Üyesi, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • İletişim Tarihi, (lisans) Güz.
 • Film Endüstrisi, (lisans) Bahar.
 • Türk Sinemasında Gündelik Hayat, (lisansustu) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Modernleşmesi ve Gazetecilik, (lisansustu) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimi, (lisans) Güz.
 • Retorik, (lisans) Bahar.
 • Sosyal Psikoloji ve Sinema, (lisans) Bahar.
 • Türkiye'de Medya ve Kültür, (lisansustu) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Türk Medya Tarihi, (lisans) Bahar.
 • Politik Sinema, (lisans) Güz.
 • Tarih İçerisinde İletişim ve Kültür, (lisansustu) Güz.
 • Tarih İçerisinde İletişim ve Kültür, (lisansustu) Güz.
 • Siyaset Bilimine Giriş, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimine Giriş, (lisans) Güz.
 • Siyaset Bilimine Giriş, (lisans) Güz.

Ödüller & Üyelikler

 • Yılın İletişim Araştırması Ödülü. "Milli Sinema: Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş" isimli kitaba verilmiştir., (İletişim Araştırmaları Derneği İLAD)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index