Doç.Dr. İsmail Arda ODABAŞI

İF / Radyo Televizyon ve Sinema

ismailarda.odabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2973

Citation : 98 | h-index : 6 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

1973 yılında İstanbul’da doğan İsmail Arda Odabaşı, Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında “Televizyon ve Siyasal Propaganda” başlıklı teziyle 2000 yılında, doktorasını yine aynı yerde “II. Meşrutiyet Dönemi Basın ve Fikir Dünyasında Genç Kalemler Dergisi” başlıklı teziyle 2006 yılında tamamladı. 2014 yılında İletişim Çalışmaları alanında doçent oldu.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Mahmud Sadık Bey'in Romanları, 2018.
 • Modernleşme Sürecinde Osmanlı Mahallesinin Dönüşümü: İstanbul/Üsküdar ve Saraybosna/Stari Grad Örnekleri, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)

Selanik İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü'nün Köylü/Köycü Gazetesi: Vatandaş

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (2011)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Cinayet Seyriyle Realiteden Kaçış: I. Dünya Savaşı'nda Popüler Film ve Toplumsal Travma, 2020.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • Savaş, Boykot ve Sinema: Kitle Hareketleri ve Kitle Eğlenceleri Çağında Sinemada Türkçe Ara-yazı Eylemleri (1913-1914), 2019.
 • II. Meşrutiyet'te Kitle İletişimi (1908-1918), 2017.
 • Milli Sinema - Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, 2017.
 • Felsefe Mecmuası, 2016.
 • Türkiye'de Sansür Eğlenceleri, 2016.
 • II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm, 2015.
 • Stambulskie Novosti'de Jön Türk Devrimi: Türkiye'de Çıkan İlk Rusça Gazete, 2013.
 • Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık - Rasim Haşmet Bey, 2012.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Poland and Turkic World, 2019.
 • VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)

Ödüller

 • Yılın İletişim Araştırması Ödülü 2018: Milli Sinema Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, (İletişim Araştırmaları Derneği İLAD), 2018.
 • Yunus Nadi 2012 Sosyal Bilimler Araştırması Ödülü: Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık Rasim Haşmet Bey, (Yunus Nadi Ödülleri), 2012.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Siyaset Bilimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Siyaset Bilimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Siyaset Bilimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Film Endüstrisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Sinemasında Gündelik Hayat, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index