Doç.Dr. İshak AYDEMİR

SBF / Sosyal Hizmet

ishak.aydemiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2536

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. İshak Aydemir, lisans (2000), yüksek lisans (2003) ve doktora (2010) derecesini Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında tamamlamıştır. 2012 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent olmuştur. Mezuniyet sonrasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmıştır. Çalışmaları genellikle tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, kriz ve krize müdahale, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, adli sosyal hizmet, hasta hakları, çocuk hakları, sığınmacı ve mülteciler, aile danışmanlığı üzerinedir. Sosyal Hizmete Giriş, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Krize Müdahale, Madde Bağımlığı ve Sosyal Hizmet, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Biyoistatistik ve Aile Danışmanlığı gibi dersleri vermektedir. Bölüm başkanlığı ve Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programının anabilim dalı başkanlığı gibi idari görevlerde yer almıştır. Bu konular üzerine hakemli dergilerde yayınlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası (SSCI) dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Devamı