Prof.Dr. İbrahim Enis SINIKSIRAN

İTBF / Psikoloji

ibrahimenis.siniksiranuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Enis Sınıksaran, İTÜ Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans, aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği'nde yüksek lisans, ve İstanbul Üniversitesi’nde istatistik alanında doktora öğrenimini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Enis Sınıksaran’ın matematik ve istatistik alanında ders kitaplarının yurtiçi ve yurtdışı makalelerinin yanı sıra çeşitli yazılımları vardır. Özellikle son 5 yılını matematik ve istatistik eğitiminin bilgisayar temelli gerçekleştirilmesi süreçlerine ayıran Enis Sınıksaran, İstanbul Üniversitesi Teknokentte faaliyet gösteren ve bir matematik yazılım şirketi olan Matletik’in de kurucusudur.

Devamı