Facebook Pixel Code

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Doç.Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

SHMYO - Müdür / Radyoterapi / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / ÜSMERA Müdürü

huseyinozan.tekinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin, 1987 yılı Malatya doğumludur. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Lisans eğitiminde çeşitli Avrupa Birliği bursları ile 1 yıl Litvanya Siaulai University’de eğitim almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi süresinde, T.C. Kalkınma Bakanlığı projeleri kapsamında Almanya Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) ve Tabriz University of Medical Sciences’da çeşitli araştırma projelerine dahil olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) paydaşlarından olan ve 180’e yakın ülkeyi kapsayan Dünyanın en büyük Radyoteknoloji ve Radyoloji oluşumlarından “International Society of Radiographers & Radiological Technologists (ISRRT) nin Avrupa Eğitim Direktörüdür. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Eğitim ve Bilim Komisyonu Başkanıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Medikal Radyasyon Alanlarında Kalite üzerinde birçok eğitim vermiştir. Monte Carlo simülasyon metotları ve Tıbbi Uygulamaları ile ilgili bir çok uygulamalı eğitim ve çalıştay gibi faaliyetler düzenlemiştir. Alanında 150 ye yakın bilimsel eser üretmiştir. İleri derecede İngilizce, orta derecede Litvanca, orta derecede Farsça bilmektedir. Evlidir.

Kendisine ait Google Scholar ve ResearchGate profillerine ait linkler:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Huseyin_Tekin2

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=IygRDNQAAAAJ&hl=tr

Çalışma Alanları:

Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, Medikal Fizik, Radyasyondan Korunma, Radyoterapi Fiziği, Parçacık Hızlandırıcısı Simülasyonları, MCNP Monte Carlo Kodu, Nano Yapılar, Detektör Fiziği, Bremsstrahlung Radyasyonu, Linux – Linux Tabanlı İşletim Sistemleri, Radyasyon Zırhlama Malzemeleri, Nano Yapılar.