Doç.Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

Radyoterapi / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / ÜSMERA Müdürü

huseyinozan.tekinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4003

ORCID ID: 0000-0002-0997-3488

Citation : 2636 | h-index : 32 | i10-index : 77


Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin, 1987 yılı Malatya doğumludur. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Lisans eğitiminde çeşitli Avrupa Birliği bursları ile 1 yıl Litvanya Siaulai University’de eğitim almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi süresinde, T.C. Kalkınma Bakanlığı projeleri kapsamında Almanya Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) ve Tabriz University of Medical Sciences’da çeşitli araştırma projelerine dahil olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) paydaşlarından olan ve 180’e yakın ülkeyi kapsayan Dünyanın en büyük Radyoteknoloji ve Radyoloji oluşumlarından “International Society of Radiographers & Radiological Technologists (ISRRT) nin Avrupa Eğitim Direktörüdür. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Eğitim ve Bilim Komisyonu Başkanıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Medikal Radyasyon Alanlarında Kalite üzerinde birçok eğitim vermiştir. Monte Carlo simülasyon metotları ve Tıbbi Uygulamaları ile ilgili bir çok uygulamalı eğitim ve çalıştay gibi faaliyetler düzenlemiştir. Alanında 150 ye yakın bilimsel eser üretmiştir. İleri derecede İngilizce, orta derecede Litvanca, orta derecede Farsça bilmektedir. Evlidir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • RADYASYON İÇEREN BİRİMLERİN ZIRHLANMASINDA KULLANILAN FARKLI TİPTEKİ BETONLARIN RADYASYON GÜVENLİĞİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
 • NÜKLEER TIP TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN MESLEKİ BİLGİ SEVİYESİ İLE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 94

Neutron-shielding behaviour investigations of some clay-materials

Nuclear Engineering and Technology (2019)

Structural, UV and shielding properties of ZBPC glasses

Journal of Non-Crystalline Solids (2019)

ZnO-B2O3-PbO glasses: Synthesis and radiation shielding characterization

Physica B: Physics of Condensed Matter (2018)

Radiation shielding properties of pentaternary borate glasses using MCNPX code

Journal of Physics and Chemistry of Solids (2018)

An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Smart Nanoconcretes and Cement-Based Materials, 2020.
 • Monte Carlo Simülasyonları ve Farmakolojik Malzemeler Üzerine Uygulamaları: Bir Genel Bakış Çalışması, 2019.
 • X-Işını Görüntüleme Teknikleri: Tüm Yöntemler - Temel Prensipler - İleri Uygulamalar, 2018.
 • X-ışınları Görüntüleme Teknikleri, 2018.

Projeler > Projeler

 • Radyasyon Zırhlanmasında Alternatif Olarak Yüksek Yoğunluklu Mineral Katkılı Betonların Üretilmesi ve Geliştirilmesi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 14. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri, 2019.
 • European Society of Radiology: ESR2019, 2019.
 • European Society of Radiology: ESR2019, 2019.
 • European Society of Radiology: ESR2019, 2019.
 • European Society of Radiology: ESR2019, 2019.
 • Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, 2018.
 • Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, 2018.
 • 32nd International Congress on Computer Assisted Radiology and Surgery, 2018.
 • 13th Radiotechnology Congress and Training Seminars with International Participation, 2018.
 • ICCESEN, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Yönetim, SHMYO Müdürü, (2019 - 2020)
 • M.Y.O. Müdür Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2018 - 2019)
 • Program Başkanlığı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü, ÜSMERA, (2018 - 2019)

Ödüller

 • Türk Fizik Derneği - 2018 “Prof. Dr. Şevket ERK Genç Bilim İnsanı Ödülü, (Türk Fizik Derneği), 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Nükleer Tıp, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Nükleer Tıp, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Radyolojik Görüntüleme Fiziği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Radyolojik Görüntüleme Fiziği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyasyon Güvenliği ve Korunma, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyasyon Güvenliği ve Korunma, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index