Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

Radyoterapi / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / ÜSMERA Müdürü

huseyinozan.tekinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4003

ORCID ID: 0000-0002-0997-3488

Citation : 1708 | h-index : 24 | i10-index : 58

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin, 1987 yılı Malatya doğumludur. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Fizik Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Lisans eğitiminde çeşitli Avrupa Birliği bursları ile 1 yıl Litvanya Siaulai University’de eğitim almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi süresinde, T.C. Kalkınma Bakanlığı projeleri kapsamında Almanya Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) ve Tabriz University of Medical Sciences’da çeşitli araştırma projelerine dahil olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) paydaşlarından olan ve 180’e yakın ülkeyi kapsayan Dünyanın en büyük Radyoteknoloji ve Radyoloji oluşumlarından “International Society of Radiographers & Radiological Technologists (ISRRT) nin Avrupa Eğitim Direktörüdür. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Eğitim ve Bilim Komisyonu Başkanıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Medikal Radyasyon Alanlarında Kalite üzerinde birçok eğitim vermiştir. Monte Carlo simülasyon metotları ve Tıbbi Uygulamaları ile ilgili bir çok uygulamalı eğitim ve çalıştay gibi faaliyetler düzenlemiştir. Alanında 150 ye yakın bilimsel eser üretmiştir. İleri derecede İngilizce, orta derecede Litvanca, orta derecede Farsça bilmektedir. Evlidir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • RADYASYON İÇEREN BİRİMLERİN ZIRHLANMASINDA KULLANILAN FARKLI TİPTEKİ BETONLARIN RADYASYON GÜVENLİĞİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2019.
  • NÜKLEER TIP TEKNİSYEN/TEKNİKERLERİNİN MESLEKİ BİLGİ SEVİYESİ İLE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 90
The impact of Cr2O3 additive on nuclear radiation shielding properties of LiF-SrO-B2O3 glass system

(2019)

Materials Chemistry and Physics
The effective role of La2O3 contribution on zinc borate glasses: radiation shielding and mechanical properties

(2019)

Applied Physics A
Enhancement of nuclear radiation shielding and mechanical properties of YBiBO3 glasses using La2O3

(2019)

Nuclear Engineering and Technology
New transparent rare earth glasses for radiation protection applications

(2019)

Applied Physics A
Improvement of radiation shielding properties of some tellurovanadate based glasses

(2019)

Physica Scripta
Newly developed tellurium oxide glasses for nuclear shielding applications: An extended investigation

(2019)

Journal of Non-Crystalline Solids
Borax effect on gamma and neutron shielding features of lithium borate glasses: An experimental and Monte Carlo studies

(2019)

Materials Research Express
Shielding behaviour of (20 + x) Bi2O3 – 20BaO–10Na2O–10MgO–(40-x) B2O3: An experimental and Monte Carlo study

(2019)

Chemical Physics
The direct effect of Er2O3 on bismuth barium telluro borate glasses for nuclear security applications

(2019)

Materials Research Express
Improvement of mechanical properties and radiation shielding performance of Al-Bi-BO3 glasses using yttria: An experimental investigation

(2019)

Ceramics International
Bi2O3-B2O3-ZnO-BaO-Li2O glass system for gamma ray shielding applications

(2019)

Optik
The influence of gallium (Ga) additive on nuclear radiation shielding effectiveness of Pd/Mn binary alloys

(2019)

Journal of Alloys and Compounds
Mechanical and nuclear shielding properties of sodium cadmium borate glasses: Impact of cadmium oxide additive

(2019)

Ceramics International
Structure, optical, gamma-ray and neutron shielding properties of NiO doped B2O3–BaCO3–Li2O3 glass systems

(2019)

Ceramics International
Bioactive glasses and direct effect of increased K2O additive for nuclear shielding performance: A comparative investigation

(2019)

Ceramics International
Synthesis and nuclear radiation shielding characterization of newly developed germanium oxide and bismuth oxide glasses

(2019)

Ceramics International
The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100 − x)P2O5 glass system: a broad range investigation

(2019)

Applied Physics A
The multiple characterization of gamma, neutron and proton shielding performances of xPbO-(99-x)B2O3–Sm2O3 glass system

(2019)

Ceramics International
Evaluation of gamma-ray and neutron shielding features of heavy metals doped Bi2O3-BaO-Na2O-MgO-B2O3 glass systems

(2019)

Progress in Nuclear ENergy
Synergistic effects of quercetin and selenium on oxidative stress in endometrial adenocarcinoma cells

(2019)

Bratislava Medical Journal
Characterization of SiO⁠2–PbO–CdO–Ga⁠2O⁠3 glasses for comprehensive nuclear shielding performance: Alpha, proton, gamma, neutron radiation

(2019)

Ceramics International
Synergistic effect of La2O3 on mass stopping power (MSP) / projected range (PR) and nuclear radiation shielding abilities of silicate glasses

(2019)

RESULTS IN PHYSICS
Investigation of gamma-ray shielding properties of bismuth borotellurite glasses using MCNPX code and XCOM program

(2019)

Applied Physics A
Structural and photon attenuation properties of different types of fiber post materials for dental radiology applications

(2019)

Results in Physics
Structural and nuclear radiation shielding properties of bauxite ore doped lithium borate glasses: Experimental and Monte Carlo study

(2019)

Radiation Physics and Chemistry
Gamma photon and neutron attenuation properties of MgO–BaO–B2O3–TeO2–Cr2O3 glasses: The role of TeO2

(2019)

Radiation Physics and Chemistry
The Mass stopping power / projected range and nuclear shielding behaviors of barium bismuth borate glasses and influence of cerium oxide

(2019)

Ceramics International
Characterization of a broad range gamma-ray and neutron shielding properties of MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 and Na2O-Al2O3-SiO2 glass systems

(2019)

Journal of Non-Crystalline Solids
Synthesis, structure, optical and gamma radiation shielding properties of B2O3-PbO2-Bi2O3 glasses

(2019)

COMPOSITES PART B-ENGINEERING
Experimental studies and Monte Carlo simulations on gamma ray shielding competence of (30+x)PbO10WO3 10Na2O − 10MgO – (40-x)B2O3 glasses

(2019)

Progress in Nuclear Energy
Gamma, neutron shielding and mechanical parameters for vanadium lead vanadate glasses

(2019)

Ceramics International
Neutron-shielding behaviour investigations of some clay-materials

(2019)

Nuclear Engineering and Technology
Effect of Humeral Locking Plate System on Absorbed Energy in Breast Tissue with Different Radiological Energies Using MCNPX Code

(2019)

Journal of Testing and Evaluation
Er2O3 effects on photon and neutron shielding properties of TeO2-Li2O–ZnO-Nb2O5 glass system

(2019)

Results in Physics
A comparative study on shielding properties of some composite materials by MCNPX code

(2019)

Indian Journal of Chemical Technology (IJCT)
Studies on the structural, optical and radiation shielding properties of (50 – x) PbO – 10 WO3–10 Na2O – 10 MgO – (20 + x) B2O3 glasses

(2019)

Journal of Non-Crystalline Solids
Physical, Structural, and Radiation shielding properties of B2O3−MgO−K2O−Sm2O3 glass network modified with TeO2

(2019)

Radiation Physics and Chemistry
Estimation of gamma radiation shielding qualification of newly developed glasses by using WinXCOM and MCNPX code

(2019)

Progress in Nuclear Energy
Simulation of shielding parameters for TeO2-WO3-GeO2 glasses using FLUKA code

(2019)

Results in Physics
Effect of Bi2O3 content on mechanical and nuclear radiation shielding properties of Bi2O3-MoO3-B2O3-SiO2-Na2O-Fe2O3 glass system

(2019)

Results in Physics
Structural, UV and shielding properties of ZBPC glasses

(2019)

Journal of Non-Crystalline Solids
A comparative study on gamma photon shielding features of various germanate glass systems

(2019)

ISSN: 1359-8368 Composites Part B: Engineering
The investigation of gamma-ray and neutron shielding parameters of Na2O-CaO-P2O5-SiO2 bioactive glasses using MCNPX codewe

(2019)

Results in Physics
An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses

(2019)

Ceramics International
Photon and neutron shielding characteristics of samarium doped lead alumino borate glasses containing barium, lithium and zinc oxides determined at medical diagnostic energies

(2019)

Results in Physics
Photon and neutron shielding performance of boron phosphate glasses for diagnostic radiology facilities

(2019)

Results in Physics
Analysis of Red mud doped Bi2O3-B2O3-BaO glasses for application as glass solder in radiation shield repair using MCNPX simulation

(2019)

Ceramics International
An extensive investigation on gamma ray shielding features of Pd/Ag-based alloys

(2018)

Nuclear Engineering and Technology
Stuctural, optical and radiation shielding properties of zinc borotellurite alumina glasses

(2018)

Applied Physics A
Radiation shielding features using MCNPX code and mechanical properties of the PbO-Na2O-B2O3-CaO-Al2O3-SiO2 glass systems

(2018)

Composites Part B: Engineering
An investigation on shielding properties of BaO, MoO3 and P2O5 based glasses using MCNPX code

(2018)

Results in Physics
Spectroscopic and thermal analysis of lead-free multipurpose radiation shielding glasses

(2018)

Ceramics International
Experimental investigation of photon attenuation behaviors for concretes including natural perlite mineral

(2018)

Results in Physics
Evaluation of the shielding parameters of alkaline earth based phosphate glasses using MCNPX code

(2018)

Results in Physics
Optical properties and gamma-shielding features of bismuth borate glasses

(2018)

Applied Physics A
Radiation shielding and mechanical properties of Al2O3–Na2O–B2O3−Bi2O3glasses using MCNPX Monte Carlo code

(2018)

Materials Chemistry and Physics
Radiation interaction parameters of dosimetric importance for some commonly used compensators in IMRT using Monte Carlo Simulation Code

(2018)

Journal of Radiological Protection
Investigation of photon shielding performances of some selected alloys by experimental data, theoretical and MCNPX code in the energy range of 81 keV-1333 keV

(2018)

Journal of Alloys and Compounds
Measurement of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and electron densities for different parts of some medicinal aromatic plants in the low energy region

(2018)

Nuclear Science and Techniques
FTIR, electronic polarizability and shielding parameters of B2O3 glasses doped with SnO2

(2018)

Applied Physics A
Shielding features of concrete types containing sepiolite mineral: Comprehensive study on experimental, XCOM and MCNPX results

(2018)

Results in Physics
Gamma ray shielding studies on 26.66 B2O3 – 16GeO2 – 4Bi2O3 – (53.33 – x) PbO – xPbF2 glass system using MCNPX, Geant4 and XCOM

(2018)

Materials Research Express
ZnO-B2O3-PbO glasses: Synthesis and radiation shielding characterization

(2018)

Physica B: Physics of Condensed Matter
Photon attenuation coefficients of different rock samples using MCNPX, Geant4 simulation codes and experimental results: a comparison study

(2018)

RADIATION EFFECTS & DEFECTS IN SOLIDS
Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method

(2018)

Biomedical Physics & Engineering Express
Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method

(2018)

Journal of biological physics
Determining the gamma-ray parameters for BaO–ZnO–B2O3 glasses using MCNP5 code: A comparison study.

(2018)

Radiation Effects and Defects in Solids
Radiation shielding study of tellurite tungsten glasses with different antimony oxide as transparent shielding materials using MCNPX code

(2018)

Journal of Non-Crystalline Solids
Comparative study of gamma-ray shielding and elastic properties of BaO–Bi2O3–B2O3 and ZnO–Bi2O3–B2O3 glass systems

(2018)

Materials Chemistry and Physics
Investigation of radiation shielding properties for Bi2O3 - V2O5 - TeO2 glass system using MCNP5 code

(2018)

Journal of Non-Crystalline Solids
Investigation of Water Equivalance and Shielding Properties of Different Solid Phantoms using MCNPX Code

(2018)

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
Radiation shielding properties of pentaternary borate glasses using MCNPX code

(2018)

Journal of Physics and Chemistry of Solids
Gamma radiation shielding properties of the hematite-serpentine concrete blended with WO3 and Bi2O3 micro and nano particles using MCNPX code

(2018)

Radiation Physics and Chemistry
Comparative investigations of gamma and neutron radiation shielding parameters for different borate and tellurite glass systems using WinXCom program and MCNPX code

(2018)

Materials Chemistry and Physics
Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method

(2018)

Journal of Testing and Evaluation
An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

(2018)

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures
Investigations of radiation shielding and elastic properties of PbO-SiO2-B2O3- Na2O glasses using Monte Carlo method

(2018)

Current Applied Physics
Photon shielding characterizations of bismuth modified borate - silicate-tellurite glasses using MCNPX Monte Carlo code

(2018)

Materials Chemistry and Physics
Comparison of Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Network Approaches in the Estimation of Monte Carlo Mean Glandular Dose Calculations of Mammography

(2018)

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures
Investigation On Some Antioxidants Using MCNPX Monte Carlo Code,

(2018)

Journal of Biological Physics
Adult Patient Radiation Doses with Multislice Computed Tomography Exam: MSCT Standard Protocols

(2017)

Acta Physica Polonica A
Shielding Properties and Effects of WO3 and PbO on Mass Attenuation Coefficients by using MCNPX Code

(2017)

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures
A Prediction Study on Bremsstrahlung Photon Flux of Tungsten as a Radiological Anode Material by using MCNPX and ANN Modeling

(2017)

Acta Physica Polonica A
A comprehensive study of the energy absorption and exposure buildup factors of different bricks for gamma-rays shielding

(2017)

Results in Physics
Shielding properties of 80TeO2–5TiO2–(15−x) WO3–xAnOm glasses using WinXCom and MCNP5 code

(2017)

Radiation Physics and Chemistry
Investigation of structural, thermal properties and shielding parameters for multicomponent borate glasses for gamma and neutron radiation shielding applications

(2017)

Journal of Non-Crystalline Solids
Simulations of mass attenuation coefficients for shielding materials using the MCNP-X code

(2017)

Nuclear Science and Techniques
Quantitative Characteristic X-Ray Analysis for Different Compound Samples by Using Monte Carlo Method

(2017)

Acta Physica Polonica A
Effects of micro-sized and nano-sized WO3 on mass attenuation coefficients of concrete by using MCNPX code

(2016)

Applied Radiation and Isotopes
MCNP-X Monte Carlo Code Application for Mass Attenuation Coefficients of Concrete at Different Energies by Modeling 3 × 3 inch NaI(Tl) Detector and Comparison with XCOM and Monte Carlo Data

(2016)

Science and Technology of Nuclear Installations

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 6
Determination of Mass Attenuation Coefficients of Different Types of Concretes using Monte Carlo Method

(2019)

European Journal of Science and Technology
Gamma-ray attenuation properties of boron carbide in radiological energy range using MCNPX code

(2018)

AIP Conference Proceedings
An Investigation on Radiation Protection and Shielding Properties of 16 Slice Computed Tomography (CT) Facilities

(2018)

International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering
Radiation Attenuation Properties of Human Brain Regions According to Elemental Compositıon in Radiological Energy Range: A Monte Carlo Simulation

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Effect of Heat Treatment on Radiation Shielding Properties of Concretes

(2018)

Journal of Radiation Protection and Research
Mass Attenuation Coefficients of Human Body Organs using MCNPX Monte Carlo Code

(2017)

Iranian Journal of Medical Physics

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Smart Nanoconcretes and Cement-Based Materials 2020
X-Işını Görüntüleme Teknikleri: Tüm Yöntemler-Temel Prensipler-İleri Uygulamalar 2019
Monte Carlo Simülasyonları ve Farmakolojik Malzemeler Üzerine Uygulamaları: Bir Genel Bakış Çalışması 2019
X-Işını Görüntüleme Teknikleri: Tüm Yöntemler - Temel Prensipler - İleri Uygulamalar 2018
X-ışınları Görüntüleme Teknikleri 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 10
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
14. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri 04 / 2019
European Society of Radiology: ESR2019 02 / 2019
European Society of Radiology: ESR2019 02 / 2019
European Society of Radiology: ESR2019 02 / 2019
European Society of Radiology: ESR2019 02 / 2019
Turkish Physical Society 34th International Physics Congress 09 / 2018
Turkish Physical Society 34th International Physics Congress 09 / 2018
32nd International Congress on Computer Assisted Radiology and Surgery 06 / 2018
13th Radiotechnology Congress and Training Seminars with International Participation 04 / 2018
ICCESEN 01 / 2017

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Yönetim SHMYO Müdürü 2019
Program Başkanlığı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2019
Merkez Müdürü ÜSMERA 2019
M.Y.O. Müdür Yardımcısı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018
Program Başkanlığı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2018
Merkez Müdürü ÜSMERA 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Radyasyon Güvenliği ve Korunma Onlisans
2017-2018 Bahar Radyasyon Güvenliği ve Korunma Onlisans
2017-2018 Bahar Radyolojik Görüntüleme Yöntemler IV Onlisans
2017-2018 Bahar Radyolojik Görüntüleme Yöntemler IV Onlisans
2018-2019 Güz Odyologlar İçin Radyoloji Bilgisi Lisans
2018-2019 Güz Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I Onlisans
2018-2019 Güz Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I Onlisans
2018-2019 Güz Radyolojik Görüntüleme Fiziği Onlisans
2018-2019 Güz Radyolojik Görüntüleme Fiziği Onlisans
2018-2019 Güz Nükleer Tıp Onlisans
2018-2019 Güz Nükleer Tıp Onlisans

Ödüller & Üyelikler


Türk Fizik Derneği - 2018 “Prof. Dr. Şevket ERK Genç Bilim İnsanı Ödülü
Türk Fizik Derneği

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index