Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Arş.Gör. Hilal OLCAY

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği

hilal.olcayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5051

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6694-6830

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1987 yılında Gebze’de doğdu. Uludağ Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden 2008 yılında birincilikle mezun oldu. 2011 yılında, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme bölümünde 4.00 ortalamayla yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği doktora programına ve 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Müh. A.B.D., İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı doktora programına kaydoldu ve eğitimine devam etmektedir. Ekim 2014 itibariyle Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 2
KİTİN VE KİTOSANIN TEKSTİL VE BİYOMÜHENDİSLİKTE UYGULAMALARI
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2015)
The Effects of Total Quality Management TQM Practices on Performance and The Reasons of and The Barriers to TQMPractices in Turkey
Advances in Decision Sciences (2014)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 1
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı - IOHS EXOP 12 / 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2018-2019 BAHAR Hukuka Giriş Lisans
2018-2019 BAHAR Endüstriyel Makineler ve İş Güvenliği Lisans
2018-2019 BAHAR Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans
2018-2019 BAHAR Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri Lisans
2018-2019 BAHAR Hava ve Deniz Yolu Çalışanları İçin İSG Lisans
2018-2019 BAHAR İş Hijyeni Lisans
2018-2019 BAHAR Bilgisayar Destekli Teknik Resim Lisans
2018-2019 BAHAR Statik Lisans
2018-2019 BAHAR Havalandırma ve İklimlendirme Lisans
2018-2019 BAHAR Meslek Hastalıkları Lisans
2018-2019 GÜZ Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Lisans
2018-2019 GÜZ Kişisel Koruyucu Donanımlar Lisans
2018-2019 GÜZ Çalışma Ortamında Biyolojik Etmenler Lisans
2018-2019 GÜZ Psikososyal Risk Etmenleri Lisans
2018-2019 GÜZ ISG' de Belgeleme ve Kontroller Lisans
2018-2019 GÜZ Maden ve Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index