Öğr.Gör. Gökçe VOGT

İTBF / Psikoloji

gokce.comertuskudar.edu.tr

0216 633 0 633

Kısa Özgeçmiş

Özel Alman Lisesi’nden sonra, Koç Üniversitesi psikoloji (tam burslu) bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında, araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Yer aldığı araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde poster olarak sunulmuştur. Öğrenimi sırasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Birimi’nde, İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde staj yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi esnasında "Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi" eğitimlerini tamamlamış ve Prof. Dr. Perin Yolaç ve Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan süpervizyon eğitimi almıştır. Okan Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi’nde bilişsel davranışçı temelli psikoterapiler uygulamıştır. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında, Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından yürütülen araştırmalarda asistanlık yapmıştır. Ek olarak, özel bir çocuk aile sağlığı merkezinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergen psikoloğu olarak görev almış, çocuklar ve aileleri ile çalışmalar yürütmüş ve ailelere danışmanlık vermiştir. Bu dönemde, çocuk ve ergenlere yönelik birçok eğitim almış ve süpervizyon sürecinden geçmiştir. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir.   Almış olduğu eğitimler: Aile Terapisi, Çocuk ve Ergen Terapisi, Farkındalık Terapisi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Travma Eğitimi.  2011- 2015 yılları arasında NPIstanbul Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. 2016 yılı itibari ile Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde koordinator olarak görev yapmaktadır.

Devamı