Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Gaye GÖKLÜ

SHMYO / Çocuk Gelişimi

gaye.gokluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Öğretim Görevlisi Gaye Göklü, 1984 Yılında Malatya ‘da doğmuştur. Karşıyaka Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır. Şu anda “İş Stresi ile Başa Çıkmada Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması” konulu tezini yazmaktadır.

Gaye Göklü’ nün Yaratıcı Drama, aile danışmanlığı, aile terapisi, çift ve cinsel terapi, psikodrama, psikolojik testler vb. birçok alanda sertifikası bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Davranış ve Terapiler Birliği (EABCT) tarafından akredite olmuş “Kognitif ve Davranışçı Terapiler” (Bilişsel Davranışçı) terapistidir.

Üniversiteden mezun olduktan sonra, özel eğitim gereksinimli çocuklar ve aileleriyle çalışmaya başlamıştır. Kariyerini bireysel ve çift terapisti ,  ayrıca  özel şirketlerde şirket psikoloğu olarak sürdürmüştür. Farklı sektörlerdeki birçok şirkete kendi uzmanlık alanıyla ilgili eğitimler vermiştir. Bu eğitimlerde yaratıcı drama yöntemini kullanmıştır.

Şu anda İstanbul Beyoğlu’ nda çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’ nın temsilcisi olarak SİROMA PROJESİ’nde görevlendirilmiştir. Bu proje Romanlar gibi dezavantajlı grupların sosyal bütünleşmesini kolaylaştırma amacını taşımaktadır.

Gaye Göklü, Türk Psikologlar Derneği, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, Çağdaş Drama Derneği ve Aile Danışmanları Derneği üyesidir.