Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Fehmi KAÇMAZ

Tıp Fakültesi /Kardiyoloji Anabilim Dalı

fehmi.kacmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz 1979 yılında Mardin’de doğdu. 1995 yılında Trabzon Lisesi‘nden mezun oldu aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine Yerleşti. 2001 yılında Ege üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl kardiyoloji alanında ihtisas yapmak üzere Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi kardioloji Bölümüne başladı. 2006 yılında kardiyoloji uzmanı oldu. Mesa-TOBB ETÜ hastanesinde çalışıyorken 2013 yılında Doçentlik ünvanını aldı. 2019 yılında Profesör oldu.

Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’ın 100 den fazla ulusal uluslararası orjinal makale ve kongre bildirisi mevcuttur.30 dan fazla kongre, kurs ve toplantıda canlı vaka opereatörü, moderatör, konuşmacı ve panelist olarak davet edilmiştir.2001 yılında istanbulda yapılan uluslararası katılımlı PCR Peripheral kursta en iyi yönetilen vaka yarışmasında birincilik ödülü almıştır.

İlgi alanları kompleks koroner girişimler periferik girişimler ve konjenital kalp hastalıklarını da içeren girişimsel kardiyolojideki tüm işlemlerdir. Meslek hayatında 18 bin üzerinde koroner anjiyografi, anjiyoplasti, valvüloplasti, doğumsal hastalıklarda perkütan kapama, periferik anjiyoplasti, coil embolizasyon ve yine 3 bin 500 üzerindeki vakada elektrofizyoloji, ablasyon ve pil işlemi yapmıştır.