Facebook Pixel Code

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi Fadime CANBOLAT

SHMYO / Gıda Teknolojisi / Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Yönetici Yardımcısı / İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı Kalite Sorumlusu

fadime.canbolatuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Fadime Canbolat 1982 yılında İstanbul’da doğdu, Selçuk üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi. Daha sonra, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Farmakoloji& Toksikoloji Anabilim Dalinda yükseklisansını tamamladı. İş hayatına 2007 yılında Palmiye İlaç firmasında ürün müdürü olarak başladı. Devam eden yıllarda ilaç sektöründe metot geliştirme validasyon departmanlarında çalışarak deneyimlerini artırdı. Şu an Üsküdar Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Üniversitenin Farmakogenetik laboratuvarında Üniversitenin Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü ekipte yer almaktadır. 

Çalışma Alanları:

Kimya, ilaç, metot validasyonu, farmakokinetik çalışmalar.