Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Fadime CANBOLAT

SHMYO / Gıda Teknolojisi / Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Yönetici Yardımcısı / İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı Kalite Sorumlusu

fadime.canbolatuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2997

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6759-7735

Citation : 6 | h-index : 2 | i10-index : 0

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

‘‘Fadime Canbolat 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Selçuk üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Farmakoloji& Toksikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. İş hayatına 2007 yılında Palmiye İlaç firmasında ürün müdürü olarak başladı. Devam eden yıllarda ilaç sektöründe Araştırma &Geliştime (ARGE) departmanlarında çalışarak deneyimini artırdı. 2016 yılında dönemin EUROTOX başkanı Prof.Dr. Aristidis M. Tsatsakis’in ekibinde yer alarak, biyolojik materyallerde toksik madde tayinleri ile ilgili metot geliştirme çalışmalarına katkı sağladı. Uzun süredir Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik ve İleri Toksikoloji Analiz laboratuvarı yönetici yardımcılığını yürüten Fadime Canbolat, 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji doktora programını tamamlayarak doktor ünvanını aldı’’.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 1
Quantitation of escitalopram and its metabolites by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) in psychiatric patients: New metabolic ratio establishment.
Basic Clin Pharmacol Toxicol. (2019)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 1
Substance Abuse Profiles of Patients Admitted to the Alcohol and Drug Addiction Research, Treatment, and Education Center in Turkey
Turk J Pharm Sci (2018)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology 10 / 2019
1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry 05 / 2012
1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry 05 / 2012

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Genel Kimya Onlisans
2019-2020 GÜZ Temel Farmakoloji ve Farmakogenetik Lisans
2019-2020 GÜZ Gıda Muhafaza ve Ambalajlama Teknikleri Onlisans
2019-2020 GÜZ Genel Kimya Onlisans
2019-2020 GÜZ Genel Kimya Onlisans
2019-2020 GÜZ Temel Farmakoloji Onlisans
2019-2020 GÜZ Temel Farmakoloji Onlisans
2018-2019 BAHAR Nörofarmakoloji ve Nöroendokrinoloji Doktora
2018-2019 BAHAR Temel Farmakoloji ve Farmakogenetik Lisans
2018-2019 BAHAR Gıda Katkı Maddeleri Onlisans
2018-2019 BAHAR Besin ve Besin Öğesi İle İlaç Etkileşimi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index