Dr.Öğr. Üyesi Fadime CANBOLAT

SHMYO / Gıda Teknolojisi / Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Yönetici Yardımcısı / İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı Kalite Sorumlusu

fadime.canbolatuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2997

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6759-7735

Citation : 5 | h-index : 2 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

‘‘Fadime Canbolat 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Selçuk üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Farmakoloji& Toksikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. İş hayatına 2007 yılında Palmiye İlaç firmasında ürün müdürü olarak başladı. Devam eden yıllarda ilaç sektöründe Araştırma &Geliştime (ARGE) departmanlarında çalışarak deneyimini artırdı. 2016 yılında dönemin EUROTOX başkanı Prof.Dr. Aristidis M. Tsatsakis’in ekibinde yer alarak, biyolojik materyallerde toksik madde tayinleri ile ilgili metot geliştirme çalışmalarına katkı sağladı. Uzun süredir Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik ve İleri Toksikoloji Analiz laboratuvarı yönetici yardımcılığını yürüten Fadime Canbolat, 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji doktora programını tamamlayarak doktor ünvanını aldı’’.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Sıçanlarda Kronik Öngörülemeyen Hafif Stresle İndüklenen Depresyon Modelinde Propolisin Serotonin Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi’’, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Peptide Vaccine in Cancers, 2021.
 • Antioxidant Peptides, 2021.
 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 • Vaccine adjuvantss in immunotoxicology, 2020.
 • Peptide vaccines in cancers, 2020.
 • Antioxidant effect of peptides, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Acta Scientific Pharmaceutical Sciences, ISSN:2581-5423, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI İLETIŞIM FAKÜLTESI 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu May 26-28 Mayıs 2021, 2021.
 • 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 • 10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, 2019.
 • Türk Toksikoloji Derneği 10. Uluslararası Toksikoloji Kongresi, 2019.
 • ACR/ARHP Annual Meeting_San Francisco, 2015.
 • EULAR 2015, 2015.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Medikal Görsel Tasarım Teknolojileri, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, HEZARFEN GEZİ KULÜBÜ, (2017 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2017 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Yönetici Yardımcısı, (2016 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Kalite Sorumlusu, (2016 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Genel Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Farmakoloji ve Farmakogenetik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Gıda Muhafaza ve Ambalajlama Teknikleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Nörofarmakoloji ve Nöroendokrinoloji, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Farmakoloji ve Farmakogenetik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Besin ve Besin Öğesi İle İlaç Etkileşimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index