Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Arş.Gör. Ezgi Hasret KOZAN

SBF / Hemşirelik

ezgihasret.kozanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Ezgi Hasret Kozan 1994 yılında İstanbul’da doğdu. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden lisans mezunu oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.