Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Eylem ÖZTEN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji

eylem.oztenuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Dr.Öğr. Üyesi Eylem Özten, 1999 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru ünvanı almış olup, 2006 yılında ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ana bilim dalında Psikiyatri eğitimini tamamlayarak Psikiyatri uzmanı olmuştur. Kognitif ve Davranışçı terapiler eğitimini ve CETAD (Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği) tarafından verilen Cinsel İşlev bozukluğu eğitimlerini tamamlayarak terapist olmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce makaleleri, kongre bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Devamı

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 20
Depression, Anxiety, Sexual Dysfunction and Quality of Life in Patients with Ileostomy or Colostomy
Turk J Colorectal Dis (2018)
The prevalence of adult separation anxiety disorder in a clinical sample of patients with attention-deficit/hyperactivity disorder
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016)
To stop or not to stop? Combined use of valproate and electroconvulsive treatment
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2015)
Follow‐Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy: Preliminary Results
Neuromodulation (2015)
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Major Depresif Bozukluk Tanılı Erişkin Hastalarda Bağlanma Biçimlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Bir Ön Çalışma
Journal of Mood Disorders (2015)
The phenomenology of delusions in a patient with disorders of sex development
NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ (2015)
Are uric acid plasma levels different between unipolar depression with and without adult attention deficit hyperactivity disorder?
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS (2015)
Sertraline induced galactorrhea
NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ (2015)
The relationship of psychological trauma with trichotillomania and skin picking
NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT (2015)
Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)
Transcranial magnetic stimulation during pregnancy
ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)
Evaluation of the efficacy of the continuation electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia
Archives of Clinical Psychiatry (2014)
Influence of valproate on the required dose of propofol for anesthesia during electroconvulsive therapy of bipolar affective disorder patients
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2014)
Effect of valproate on the plasma concentrations of aripiprazole in bipolar patients
International journal of psychiatry in clinical practice (2014)
Decreased mean platelet volume in panic disorder
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2014)
Transcranial direct current stimulation in a patient with schizoaffective disorder manic episode
NEUROMODULATION (2013)
Aripirazole augmentation in clozapine-associated obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia
Annals of General Psychiatry (2013)
Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment
ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)
Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients
NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT (2013)
Hypomanic shift observed during rTMS treatment of patients with unipolar depressive disorder: four case reports
Annals of General Psychiatry (2013)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 17
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2018)
Determination of Anxiety Sensitivity and Investigation of its Association with Impulsivity in Adult Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder Patients
Neuropsychiatry (2017)
Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)
Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)
The efficacy of electroconvulsive therapy in major depressive disorder relapsed or unresponsive to transcranial magnetic stimulation in pregnancy: three case studies
American Journal of Clinical Medicine Research (2014)
Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)
Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Bir Gözden Geçirme
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2014)
Adverse effects of transcranial direct current stimulation TDCS in a group of psychiatric patients
Scholars Journal of Applied Medical Sciences (2014)
Olfactory Reference Syndrome: A Case Treated with Sertraline and Olanzapine
Scholars Journal of Medical Case Reports (2013)
Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: a case report
OA CASE REPORTS (2013)
Acute and maintenance transcranial magnetic stimulation (TMS) in a pregnant woman with major depression: A case report
OA Case Reports (2013)
Delusional parasitosis with hyperthyroidism in an elderly woman: a case report
Journal of Medical Case Reports (2013)
Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2013)
Bipolar bozukluk tanısı olan bir hermafrodit olgusunda hezeyanların fenomenolojisi
Nöropsikiyatri Arşivi (2013)
Parasomniyalar
NPAkademi (2012)
Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler
NP Akademi (2012)
Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme
NPAkademi (2012)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış 2020

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem 03 / 2013
1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry 05 / 2012
Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye 01 / 2012

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Aile ve Çift Terapisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2019-2020 GÜZ Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2019-2020 GÜZ Davranışın Psikofizyolojik Temelleri Lisansustu
2018-2019 BAHAR Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Klinik Süpervizyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2017-2018 BAHAR İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2018-2019 GÜZ Grup Psikoterapileri Lisansustu
2018-2019 GÜZ Grup Psikoterapileri Lisansustu
2018-2019 GÜZ İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index