Doç.Dr. Eylem ÖZTEN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji

eylem.oztenuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Eylem Özten, 1999 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru ünvanı almış olup, 2006 yılında ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ana bilim dalında Psikiyatri eğitimini tamamlayarak Psikiyatri uzmanı olmuştur. Kognitif ve Davranışçı terapiler eğitimini ve CETAD (Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği) tarafından verilen Cinsel İşlev bozukluğu eğitimlerini tamamlayarak terapist olmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce makaleleri, kongre bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 21

Sertraline induced galactorrhea

NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ (2015)

Therapeutic Drug Monitoring Perspectives of Psychiatrists in Turkey

International journal of psychiatry in clinical practice (2015)

Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Transcranial magnetic stimulation during pregnancy

ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH (2014)

Effect of valproate on the plasma concentrations of aripiprazole in bipolar patients

International journal of psychiatry in clinical practice (2014)

Decreased mean platelet volume in panic disorder

Neuropsychiatric Disease and Treatment (2014)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 18

Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)

Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2015)

Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Bir Gözden Geçirme

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2014)

Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2013)

Olfactory Reference Syndrome: A Case Treated with Sertraline and Olanzapine

Scholars Journal of Medical Case Reports (2013)

Parasomniyalar / Parasomnias

NPAkademi (2012)

Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression

NP Akademi (2012)

Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme / ., Transcranial direct current stimulation: A Review

NPAkademi (2012)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem, 2013.
 • 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, 2012.
 • Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Aile ve Çift Terapisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çift Terapisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çift Terapisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile ve Çift Terapisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Süpervizyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikodiagnostik Testler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikodiagnostik Testler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikodiagnostik Testler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikodiagnostik Testler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikodiagnostik Testler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikodiagnostik Testler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index