Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Esra Yağmur KARADAĞ

SBF / Ergoterapi

esrayagmur.karadaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Esra Yağmur Karadağ, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2013 yılında mezun olmuştur. 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyyal Hizmet Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.