Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Esin ÖNEMLİ

SBF / Ebelik

esin.onemliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Esin Önemli, 1993 İstanbul doğumlu olup 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimine başlamış ve halen eğitimine devam etmektedir.