Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Ertunga ESEN

SHMYO / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoterapi

ertunga.esenuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

1969 yılında Ankara'da doğdu.İlk veorta eğitimini Ankara ve İzmit'te tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesin'den mezun oldu.
Niğde Bor ilçesinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1993 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi'nde Radyoloji ihtisasına başladı.1997 yılı Nisan ayında
Radyoloji uzmanı oldu.

İstanbul'da muhtelif özel hastanelerde Ultrasonografi,Renkli Doppler Ultrasonografi,Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme modaliteleri ağırlıklı
radyoloji uzmanı olarak görev yaptı.Türk Radyoloji Derneği,Türk Manyetik Rezonans Derneği ve  European Society of Radiology üyesidir.

2012 den bu yana Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.